ACTIC

Assolir les competències de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i de la comunicació ACTIC nivell intermedi.

Adquirir els coneixements i les habilitats suficients per superar el nivell bàsic del certificat ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) de la Generalitat de Catalunya.