0000.01.003- Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell bàsic (videotutorials): Tots els participants

Filtres

Cultura, participació i civisme digital

Fòrum Fòrum Recursos didàctics

Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu

Fòrum Fòrum Recursos didàctics

Navegació i comunicació en el món digital

Fòrum Fòrum Recursos didàctics

Tractament de la informació escrita

Fòrum Fòrum Recursos didàctics

Tractament de la informació numèrica

Fòrum Fòrum Recursos didàctics

Tractament de la información gràfica, sonora i de la imatge en moviment

Fòrum Fòrum Recursos didàctics