OFERTA FORMATIVA

DESTINATARIS

Els destinataris d'aquesta oferta formativa és el personal públic, no electe, de les entitats públiques locals adherides al pla agrupat de formació AFEDAP promogut per la Diputació de Lleida i l'ACM.

INSCRIPCIÓ

Com a norma general, podeu formalitzar la inscripció, com a molt tard, una setmana abans de l’inici de cada acció formativa mitjançant els següents procediments: 

  • El personal de la Diputació de Lleida podreu presentar les sol·licituds mitjançant el procediment habitual (presentació del formulari de sol·licitud de cursos al registre central). Podeu accedir al document de sol·licitud de cursos que està a la carpeta "RR.HH" del comú de la Intranet (\\sarroca\comu\RR.HH\InstànciaCursos.doc"), i afegir també el de cursos online quan siguin cursos virtuals sense un horari definit (\\sarroca\comu\RR.HH\CursosOnline.doc").
  • El personal de l’Ajuntament de Lleida podreu presentar les sol·licituds mitjançant la vostra intranet e-procs formació.
  • El personal d'altres administracions locals podreu presentar les  sol·licituds omplint el següent formulari electrònic 
OFERTA FORMATIVA PROVISIONAL 2n SEMESTRE 2024


01 - Noves tecnologies
 Codi  Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
0123Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell intermedi (edició 2)50 hVirtual InternetDel 23 de setembre al 17 de desembre del 2024En inscripció
0124Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell avançat (edició 2)40 hVirtual InternetDe l' 1 d'octubre al 17 de desembre del 2024En inscripció

04 - PRL i Salut
 Codi Nom del curs  Durada Modalitat Lloc Calendari Estat
 0431 Reciclatge Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 7) 1,5 h Presencial Lleida 25 de setembre del 2024 En inscripció
 0432 Reciclatge Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 8) 1,5 h Presencial Lleida 25 de setembre del 2024 En inscripció
 0433 Reciclatge Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 9) 1,5 h Presencial Lleida 4 d'octubre del 2024 En inscripció
 0434 Reciclatge Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 10) 1,5 h  Presencial Lleida 4 d'octubre del 2024En inscripció
 0435 Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la (edició 2) 25 h Presencial Lleida Del 2 al 30 d'octubre del 2024 En inscripció
 0437 Reciclatge Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 11) 1,5 h Presencial Tàrrega 28 d'octubre del 2024En inscripció
 0438 Ús d'aparells Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 8)  6 h Presencial  Lleida4 de novembre del 2024En isncripció 
 0439 Ús d'aparells Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 9)  6 h Presencial Lleida 12 de novembre del 2024 En inscripció
 0440 Ús d'aparells Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 10) 6 h  PresencialLleida 18 de novembre del 2024 En inscripció
 0449Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (nivell bàsic) (edició 1) 
25 h
 PresencialLleida 
 Del 12 al 26 de novembre del 2024 En inscripció
 0451 Equips d'emergència (edició 2)13 h  Presencial   LleidaDel 6 al 8 de novembre del 2024En inscripció
 0453 Primers auxilis per a nadons (edició 1)8 h  
 Presencial 
 Lleida 4 i 5 de setembre del 2024
En inscripció
 0456 Primers auxilis per a cossos de seguretat i ordre públic (edició 1) 8 h
 Presencial Lleida 28 i 29 d'octubre del 2024  En inscripció
  
    
 


05 - Llengües
 Codi  Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
 0508Curs On-line d'anglès Oxford English (edició 2)  80 hVirtual InternetDel 23 de setembre al 27 de desembre del 2024En inscripció 
 0509Curs interactiu de francès amb conversa (en línia) (edició 2) 80 h Virtual Internet Del 23 de setembre al 27 de desembre del 2024 En inscripció 
 0510Curs interactiu d'alemany amb conversa (en línia) (edició 2) 80 h Virtual Internet Del 23 de setembre al 27 de desembre del 2024 En inscripció 
 0517Redacció de documents administratius (edició 3)20 h Videoconferència Internet  Del 16 de setembre al 25 de novembre de 2024 En inscripció 
 0518Redacció de documents administratius (edició 4)
20 hVideoconferènciaInternet Del 16 de setembre al 25 de novembre de 2024En inscripció
 0519Redacció de documents administratius (edició 5)20 hVideoconferènciaInternetDel 10 d'octubre al 12 de novembre del 2024En inscripció
 0520Redacció d'informes i resolucions (edició 3)
8 h
Videoconferència
Internet 
Del 20 de setembre a l'11 d'octubre del 2024
En inscripció
 0521Redacció d'informes i resolucions (edició 4)8 hVideoconferència 
Internet Del 20 de setembre a l'11 d'octubre del 2024
En inscripció
       


07 - Econòmic
 Codi  Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
 0704bABSIS CGAP Plus. Nivell bàsic (edició 1) 15 h Videoconferència Internet 2, 7, 9, 14 i 16 d’octubre de 2024En inscripció 
 0705bABSIS CGAP Plus. Actualització anual de l'inventari de béns (edició 1) 5 h Videoconferència Internet 11 i 13 de novembre de 2024 En inscripció
 0707bABSIS GCAP Plus. Nivell avançat (edició 1) 15 hVideoconferència Internet 21, 23, 28 i 30 d’octubre i 4 d'octubre de 2024 En inscripció
 0708
Comptabilitat pública (edició 1)25 hVirtual InternetDel 18 de setembre al 18 de novembre de 2024 En inscripció
       
   
 


 
09 - Promoció
Codi Nom del curs                                                               Durada  Modalitat      Lloc             Calendari                             
Estat       
0907Fonts de finançament de projectes emprenedors i empresarials  7.5 h VideoconferènciaInternetDel 9 al 23 d'octubre del 2024En inscripció
0908Claus per a l'organització i gestió integral d'una fira3 h Videoconferència Internet21 de novembre de 2024En inscripció
0911Normativa de contractació de Projectes finançats amb fons PRTR i subsanacions (edició 1)4 hPresencial Lleida18 d'octubre de 2024En inscripció
0911b Normativa de contractació de Projectes finançats amb fons PRTR i subsanacions (edició 1)4 hVideoconferència Internet 18 d'octubre de 2024 En inscripció 
0912 Gestió de Projectes PRTR, nacionals i UE (Edició 1)3.5 h Presencial Lleida 25 d'octubre de 2024 En inscripció 
0912bGestió de Projectes PRTR, nacionals i UE (Edició 1) 3.5 h Videoconferència Internet 25 d'octubre de 2024 En inscripció 
0913 Identificació, anticipació d'oportunitats de finançament i com preparar un Projecte EU (edició 1)4 h Presencial Lleida 31 d'octubre de 2024 En inscripció 
0913bIdentificació, anticipació d'oportunitats de finançament i com preparar un Projecte EU (edició 1) 4 h Videoconferència Internet 31 d'octubre de 2024 En inscripció 


10 - Jurídic
CodiNom del curs         Durada  Modalitat                Lloc         Calendari                   Estat            
 1008La contractació dels artistes en espectables públics i culturals a l'Administració Local (edició 1)4,5 hPresencial Lleida 4 de novembre de 2024En inscripció
 1008bLa contractació dels artistes en espectables públics i culturals a l'Administració Local (edició 1)4,5 hVideoconferènciaInternet 4 de novembre de 2024 En inscripció
 


11 - RRHH
Codi  Nom del curs
Durada    
   
Modalitat                                   

Lloc                                                    
Calendari                   Estat     
1111El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 5)8 hVirtualInternetDel 16 al 27 de setembre de 2024En inscripció
1112El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 6)
8 hVirtual InternetDel 14 al 25 d'octubre de 2024En inscripció
1113El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 7) 8 hVirtualInternet De l'11 al 22 de novembre de 2024En inscripció
1114Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (edició 5)8 hVirtualInternetDel 16 al 27 de setembre de 2024En inscripció
1115Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (edició 6) 8 h Virtual Internet Del 14 al 25 d'octubre de 2024 En inscripció 
1116Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (edició 7) 8 h Virtual Internet De l'11 al 22 de novembre de 2024 En inscripció 


15 - Mobilitat
 Codi  Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
1504CAP renovació per a conductors professionals 35 hPresencial LleidaDel 25 de setembre al 23 d'octubre del 2024En inscripció
1506Conducció eficient de turismes (validat per ICAEN) i conducció segura (edició 2)8 hPresencialCastellolí1 d'octubre del 2024En inscripció
1507Conducció vehicles tot terreny. Nivell 1 (edició 2)8 hPresencialCastellolí18 de setembre del 2024En inscripció

16 - Manteniment
Codi Nom del cursDurada  Modalitat        Lloc     Calendari Estat             
1608Gestió de xarxes públiques de distribució d'aigua (edició 1) 5 h  PresencialLleida  25 de setembre del 2024 En inscripció 
1610Poda d'arbres i arbustos (nivell inicial) (edició 2)21 hPresencial LleidaDel 18 d'octubre al 7 de novembre del 2024En inscripció
1611Empedrats, murs i cabanes de pedra seca (edició 1)30 hPresencialCerdanya Del 3 al 9 d'octubre del 2024En inscripció
1612Gestió del manteniment de jardins i espais verds (edicio 1)12 hPresencialLleidaDel 15 al 27 de novembre del 2024En inscripció       17 - Urbanisme i medi ambient
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
1702bIntroducció a QGIS (edició 1)20 h VideoconferènciaInternet Del 25 d'octubre al 13 de desembre del 2024En inscripció
 
29 - RRHH i Protocol
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
2902Protocol, imatge, relacions institucionals i organització d'esdeveniments per al personal de les institucions15 hPresencialCC Cerdanya Del 18 al 30 de setembre de 2024En inscripció 


30 - Creixement personal i habilitats
Codi Nom del Curs               Durada      Modalitat                Lloc        Calendari        Estat    
3001Entrenar el pensament crític, creatiu i resolutiu (edició 1)  15 hPresencialLleida Del 27 de setembre a l'11 d'octubre del 2024En inscripció
 3002 Facilitació i dinamització de grups de treball (edició 1) 15 h Presencial Lleida Del 8 al 22 d'octubre del 2024 En inscripció
OFERTA FORMATIVA PROVISIONAL 1r SEMESTRE 202401 - Noves tecnologies
 Codi  Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
0101Taller virtual de M. Word 2010. Mòdul 1 - Entorn, formats i funcions bàsiques (en línia)10 hVirtual InternetDel 29 de gener al 9 de febrer del 2024Finalitzat
0102Taller  virtual de M.Word 2010. Mòdul 02 - Taules (en línia)10 hVirtual InternetDel 12 al 23 de febrer del 2024Finalitzat
0103Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 03 - Imatges i objectes gràfics (en línia)
10 hVirtualInternetDel 26 de febrer al 8 de març del 2024Finalitzat
0104Taller virtual de M. Word 2010. Mòdul 04 - Estils de text i referències  (en línia)
10 hVirtual
InternetDe l'11 al 22 de març del 2024Finalitzat
0105Taller virtual de M. Word 2010. Mòdul 05 - Combinació de correspondència  (en línia)10 hVirtual Internet De l'1 al 12 d'abril del 2024 Finalitzat
0106Taller virtual de M. Word 2010. Mòdul 06 - Compartir. protegir i revisar documents (en línia)10 h Virtual Internet Del 15 al 26 d'abril del 2024 Finalitzat
0107Taller virtual de M. Word 2010. Mòdul 07 - Documents mestres (en línia)10 h Virtual Internet Del 29 d'abril al 10 de maig del 2024 Finalitzat
0108Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 08 - Plantilles i formularis (en línia)10 hVirtual Internet Del 13 al 24 de maig del 2024Finalitzat
0109Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 01 - Entorn, formats i opcions bàsiques (en línia)10 h Virtual Internet Del 29 de gener al 9 de febrer del 2024 Finalitzat
0110 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 02 - Fórmules i funcions (en línia)15 h Virtual Internet Del 12 de febrer a l'1 de març del 2024 Finalitzat
0111Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 03 - Gràfics de dades (en línia)10 h Virtual Internet Del 4 al 15 de març del 2024 Finalitzat
0112 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 04 - Llistes, anàlisi de dades i accés a dades externes  (en línia)15 h Virtual Internet Del 18 de març al 12 d'abril del 2024  Finalitzat
0113 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 05 - Fórmules avançades (en línia)10 h Virtual Internet Del 15 al 26 d'abril del 2024 Finalitzat
0114 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 06 - Plantilles, esquemes, formularis i compartir dades (en línia)15 h VirtualInternet Del 29 d'abril al 17 de maig del 2024 Finalitzat
0115 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 07 - Power pivot bàsic (en línia)15 h Virtual Internet Del 20 de maig al 7 de juny del 2024 Finalitzat
0116 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell bàsic (en línia) (edició 1)25 h Virtual Internet Del 13 de maig al 14 de juny del 2024 Finalitzat
0117Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell intermedi (en línia) (edició 1)50 hVirtual Internet Del 26 de febrer al 8 de maig del 2024 Finalitzat
0118Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell avançat (en línia) (edició 1) 40 h VirtualInternet Del 6 de maig al 28 de juny del 2024 Finalitzat
0119 Bases de dades M.Access 2010 (nivell inicial) (edició 1) (en línia) 20 h Virtual InternetDe l'1 al 26 d'abril del 2024 Finalitzat
0120Presentacions eficaces en M.PowerPoint (en línia) 15 h Virtual Internet Del 29 d'abril al 17 de maig del 2024 Finalitzat
0121Planificar, organitzar i gestionar l'agenda i les tasques amb Outlook 2010 (en línia) 20 h Virtual Internet Del 20 de maig al 14 de juny del 2024 Finalitzat
0122Desenvolupament de competències digitals en Internet (en línia) 30 h Virtual Internet Del 17 de juny al 12 de juliol del 2024 En curs
       


03 - Atenció a la ciutadania
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendariEstat      
0301Com atendre a la ciutadania eficaçment (edició 1)15 hPresencialTrempDel 5 al 19 de març de 2024Finalitzat
0302Com atendre a la ciutadania eficaçment (edició 2)15 h Presencial Tremp Del 6 al 20 de març de 2024Finalitzat
0303 Com atendre a la ciutadania eficaçment (edició 3)15 h Presencial Lleida  Del 14 de març al 4 d'abril del 2024Finalitzat
0304Com atendre a la ciutadania eficaçment (edició 4)15 h Presencial 
LleidaDel 8 al 22 de maig del 2024Finalitzat
0305 Com atendre a la ciutadania eficaçment (edició 5)15 hPresencialTrempDel 10 al 25 d'abril del 2024Finalitzat
0306Com atendre a la ciutadania eficaçment (edició 6) 15 h Presencial Lleida Del 9 al 24 de maig del 2024 Finalitzat
0307Disseny i execució de processos participatius (edició 1) 10 h Presencial i videoconferènciaLleida/ Internet Del 11 al 17 de juny del 2024 Inscripcions tancades
0308Oportunitats i reptes de la participació ciutadana (edició 1) 6 hVideoconferènciaInternet Del 31 de maig al 14 de juny del 2024 Finalitzat
0309Ruralitats, repoblament i intervenció en el territori rural (edició 1) 32 h  Presencial i videoconfèrenciaLleida/ InternetDel 21 de maig al 13 de juny del 2024 Finalitzat


04 - PRL i Salut
 Codi Nom del curs  Durada Modalitat Lloc Calendari Estat 
 0401 Ús d'aparells Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 1) 6 h Presencial Lleida 6 de març de 2024 Finalitzat
 0402 Ús d'aparells Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 2) 6 h Presencial Lleida  15 de març de 2024 Finalitzat
 0403 Ús d'aparells Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 3)   6 h Presencial  Mollerussa 31 de gener de 2024  Finalitzat
 0404 Reciclatge Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 1) 1,5 h  Presencial Lleida  12 de febrer de 2024 Finalitzat
 0405  Reciclatge Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 2) 1,5 h  Presencial Lleida  15 de febrer de 2024 Finalitzat
 0406 Reciclatge Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 3) 1,5 h  Presencial Lleida 15 de febrer de 2024 Finalitzat
 0407  Reciclatge Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 4) 1,5 h  Presencial
 Lleida   19 de febrer de 2024 Finalitzat
 0408 Reciclatge Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 5) 1,5 h PresencialLleida 
 19 de febrer de 2024   Finalitzat
 0409
 Equips d'emergència (edició 1)  13 h
 Presencial Lleida Del 14 al 16 de febrer de 2024 Finalitzat
 0410
 Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de persones (edició 1)  8 h
 Presencial Lleida  Del 27 de febrer a l' 1 de març de 2024  Finalitzat
 0411
 Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de persones (edició 2)
  8 h Presencial
 Lleida Del 12 al 14 de març de 2024 Finalitzat
 0412
 Curs on-line de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals (edició 1)  50 h  Virtual  Internet  Del 12 de febrer al 20 de març de 2024 Finalitzat
 0418
 Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la (edició 1) 25 h Presencial
 Lleida Del 9 d'abril al 7 de maigFinalitzat
 0419
 Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de persones (edició 3)  8 h  Presencial 
 Lleida  Del 16 al 18 d'abril del 2024
Finalitzat
 0421Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA (edicicó 4) 
 6 h 
 Presencial Mollerussa 13 de març del 2024 Finalitzat
 0422 Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA (edició 5)  6 h 
 Presencial  Àger   22 de març del 2024 
 Finalitzat
 0423 Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA (edició 6) 6 h
 Presencial Lleida 13 de març del 2024 
 Finalitzat
0424
Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA (edicicó 7) 
 6 h
Presencial
Mollerussa
 14 de març del 2024 Finalitzat
0426
Manipulador d'aliments i intoleràncies alimentàries (edició 1)
 8 h Presencial Lleida
 Del 25 d'abril al 3 de maig del 2024 Anul·lat
 0435Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la (edició 2) 25 hPresencialLleidaDel 4 al 27 de juny del 2024Inscripcions tancades

05 - Llengües
 Codi  Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
 0501Preparació per a la certificació de nivell superior de Català C2 (edició 1)72 hVideoconferènciaInternet Del 10 de gener al 17 d'abril de 2024Finalitzat
 0502Preparació per a la certificació de nivell superior de Català C2 (edició 2)
72 hVideoconferència
InternetDel 10 de gener al 17 d'abril de 2024
Finalitzat
 0503Preparació per a la certificació de nivell superior de Català C2 (edició 3)
72 hVideoconferènciaInternetDel 11 de gener al 18 d'abril de 2024Finalitzat
 0504Preparació per a la certificació de nivell de suficiència Català C1 (edició 1)78 hVideoconferència 
Internet Del 11 de gener al 23 de maig de 2024 Finalitzat
 0505Curs On-line d'anglès Oxford English (edició 1) 80 h VirtualInternet  Del 12 de febrer al 12 de juny de 2024Finalitzat
 0506 Curs interactiu de francès amb conversa (en línia) (edició 1) 80 h  Virtual Internet Del 12 de febrer al 12 de juny de 2024 Finalitzat
 0507 Curs interactiu d'alemany amb conversa (en línia) (edició 1) 80 h VirtualInternet Del 12 de febrer al 12 de juny 2024 Finalitzat
 0511Redacció d'informes i resolucions (edició 1) 8 h  VideoconferènciaInternet Del 2 al 23 de maig del 2024 Finalitzat
 0512Redacció de documents administratius (edició 1) 20 h Videoconferència Internet Del 13 de maig al 19 de juny del 2024 Finalitzat
 0513Redacció de documents administratius (edició 2) 20 h Videoconferència Internet Del 11 de juny al 11 de juliol del 2024 En curs
 0514Redacció d'informes i resolucions (edició 2) 8 h Videoconferència Internet Del 26 de juny al 8 de juliol del 2024 En curs
 0515Pronoms relatius (edició 1) 8 h Videoconferència Internet Del 14 de juny al 5 de juliol del 2024 Inscripcions tancades
 0516 Pronoms febles (edició 1)8 h Videoconferència Internet Del 14 de juny al 5 de juliol del 2024 Inscripcions tancades

07 - Econòmic
Codi Nom del curs Durada   Modalitat  Lloc                        Calendari                                              Estat          
0701Gestió pressupostària a l'administració local (edició 1)25 hVirtualInternetDel 29 d'abril al 25 de juny de 2024Finalitzat
0703
L'IVA a l'administració local 
8 h
 VideoconferènciaInternet
Del 15 d'abril al 6 de maig de 2024
Finalitzat

    
 

09 - Promoció
Codi Nom del curs                                                               Durada  Modalitat      Lloc             Calendari                             
Estat       
0901FonsUECat: Fons europeus i comarques de Lleida: on som ara? 2.5 h VideoconferènciaInternet15 de febrer de 2024Finalitzat
0902Ajuts d'estat (edició 1)3 h Videoconferència Internet19 de març de 2024Finalitzat
0903Claus per a l'organització i gestió integral d'una fira 2.5 h Videoconferència Internet18 d'abril de 2024Finalitzat
0904Acompanyament en el disseny d'un estudi de mercat (edició 1) 12 hVideoconferència InternetDel 16 de maig al 6 de juny de 2024Finalitzat
 0905 Ús de les xarxes socials en els serveis públics (edició 1)24 hPresencial + Videoconferència Lleida - Internet Del 10 d'abril al 20 de maig del 2024 Finalitzat
 0906Crear una estratègia de continguts per a les xarxes socials de l'administració local mitjançant intel·ligència artificial (edició 1) 6 hVideoconferència Internet Del 16 al 30 d'abril del 2024 Finalitzat


10 - Jurídic
CodiNom del curs         Durada  Modalitat                Lloc         Calendari                   Estat            
 1001Aspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 1 (edició 1)16.5 hPresencial Lleida Del 8 de febrer al 22 de febrer de 2024Finalitzat
 1001bAspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 1 (edició 1)16.5 hVideoconferènciaInternet  Del 8 de febrer al 22 de febrer de 2024Finalitzat
 1002Aspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 2 (edició 1)31.5 hPresencialLleidaDel 8 de març al 15 de maig de 2024Finalitzat
 1002bAspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 2 (edició 1)31.5 hVideoconferènciaInternetDel 8 de març al 15 de maig de 2024Finalitzat
 1003Aspectes bàsics del funcionament de l'administració local. Mòdul 3 (edició 1)11 hPresencialLleidaDel 17 al 24 de maig de 2024Finalitzat
 1003bAspectes bàsics del funcionament de l'administració local. Mòdul 3 (edició 1) 11 hVideoconferènciaInternetDel 17 al 24 de maig de 2024
Finalitzat
 1004Actualització en procediment administratiu (edició 1)16 h Presencial Lleida  Del 30 de gener al 6 de febrer de 2024 Finalitzat
 1005Actualització en procediment administratiu (edició 2) 16 h Presencial Lleida Del 17 al 21 de juny del 2024 Finalitzat
 1006 Procediment administratiu. Nivell bàsic (edició 1)27 hPresencialLleida Del 5 al 21 de juny del 2024Finalitzat
 1006b Procediment administratiu. Nivell bàsic (edició 1)27 hVideoconferència InternetDel 5 al 21 de juny del 2024Finalitzat
 1007bAspectes destacats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (videoconferència) 16 h  Videoconferència Internet Del 14 de juny al 5 de juliol del 2024 En curs11 - RRHH
Codi  Nom del curs
Durada    
   
Modalitat                                   

Lloc                                                    
Calendari                   Estat     
1101El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 1)8 hVirtualInternetDel 19 de febrer al 1 de març de 2024Finalitzat
1102El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 2)
8 hVirtual InternetDel 18 al 29 de març de 2024Finalitzat
1103El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 3) 8 hVirtualInternet Del 22 d'abril al 3 de maig de 2024Finalitzat
1104El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 4)8 hVirtualInternetDel 20 al 31 de maig de 2024Finalitzat
1106Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (edició 1)
8 hVirtualInternetDel 19 de febrer a l'1 de març de 2024Finalitzat
1107Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (edició 2) 
8 hVirtualInternet        Del 18 al 29 de març de 2024Finalitzat
1108Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (edició 3)8 h Virtual Internet Del 22 d'abril al 3 de maig de 2024 Finalitzat
1109Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (edició 4)8 h Virtual Internet Del 20 al 31 de maig de 2024 Finalitzat
1110 Recursos humans per a l'administració local (edició 1) 30 h Virtual Internet Del 4 de març al 3 de maig de 2024 Finalitzat14 - Imatge i disseny
 Codi  Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
 1401Tractament digital de la imatge amb Gimp 2.10 (en línia) (edició 1)25 hVirtualInternet De l'11 de març al 3 de maig del 2024Finalitzat
 1402Tractament per a no dissenyadors amb Canva (en línia) (edició 1)20 hVirtual
InternetDel 13 de maig al 28 de juny del 2024Finalitzat
 1403Infografia 3.0 Activa't per generar comunicacions corporatives visuals i impactants (edició 1)  10 hVideoconferència InternetDe l'1 al 21 de març del 2024 Finalitzat
 1404Infografia 3.0 Activa't per generar comunicacions corporatives visuals i impactants (edició 2)10 hVideoconferènciaInternetDe l'1 al 21 de març del 2024Finalitzat


15 - Mobilitat
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
1501Conducció eficient de turismes (validat per ICAEN) i conducció segura (edició 1)8 hPresencialCastellolí   8 d'abril de 2024Finalitzat
1502Conducció eficient de turismes (validat per ICAEN) i conducció segura (edició 2) 8 h Presencial Castellolí18 d'abril de 2024 Finalitzat
1503Conducció vehicles tot terreny. Nivell 1 (edició 1) 8 h Presencial Castellolí23 d'abril de 2024 Finalitzat
1504CAP renovació per a conductors professionals 35 h Presencial Lleida 11 d'abril de 2024 Finalitzat 
 1505CAP renovació per a conductors professionals (edició 2) 35 hPresencial Pont de Suer Del 17 al 31 de maig del 2024 Finalitzat 


16 - Manteniment
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
1601Manipulador d'aliments en matèria de gestió de l'aigua (edició 1)7 h PresencialLleida Del 17 al 24 d'abril del 2024Finalitat
1602Mantenidors de piscines municipals o públiques (edició 1)10 hPresencialLleida Del 28 al 30 de maig del 2024Finalitzat
1603Iniciació a la construcció de murs de pedra seca (edició 1)14 hPresencialSortDel 28 de febrer al 6 de març del 2024Finalitzat
1604Poda d'arbres i arbustos (nivell inicial) (edició 1)21 hPresencialLleidaDel 5 al 12 d'abril del 2024 Finalitzat
1605Manteniment i ús de la desbrossadora (edició 1)21 h PresencialLleidaDel 2 al 8 de maig del 2024Finalitzat
 1607Manteniment i ús de la desbrossadora i motoserra (edició 3)14 h Presencial Sort Del 22 al 29 d'abril del 2024 Finalitzat


17 - Urbanisme i medi ambient
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
1701Novetats i dubtes del programari SIE de gestió energètica (edició 1)2.5 h VideoconferènciaInternet 26 de juny del 2024Finalitzat
 


18 - Direcció i comandament
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
1801Lideratge i direcció d'equips i persones (edició 1)4 hPresencialLleida 16 d'abril del 2024Finalitzat
1802Direcció i lideratge d'equips i persones (edició 1)114 hPresencialLleida/ Videoconferència Del 25 d'abril al 3 de desembre del 2024En curs
21 - Atenció a les persones
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
2101Humor i creativitat com a factors de resiliència10 hPresencialPont de Suert De l'11 al 12 de juliol del 2024En inscripció
2102 El treball en equip, supervisió del procés de treball de l'individual al grupal 25 h Presencial Les Borges BlanquesDel 19 d'abril al 15 de novembre del 2024 En curs


29 - RRHH i Protocol
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
2901Protocol de supervivència per a petites administracions locals (edició 1)24 hPresencialLleida Del 22 de maig al 26 de juny del 2024Finalitzat
2902Protocol, imatge, relacions institucionals i organització d'esdeveniments per al personal de les institucions 15 h Presencial PuigcerdàDel 6 al 10 de maig del 2024 Finalitzat


OFERTA FORMATIVA PROVISIONAL 2n SEMESTRE 2023 

01 - Noves tecnologies
 Codi  Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
 0115Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell intermedi (edició 2)
50 h Virtual Internet Del 25 de setembre al 19 de desembre de 2023Finalitzat
 0116Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell avançat (edició 2)
40 h Virtual InternetDel 2 d'octubre al 19 de desembre de 2023
Finalitzat
 0117Ciberseguretat per a usuaris, seguretat i privacitat en entorns digitals (edició 1) (VC)6 hVideoconferènciaInternetDel 10 al 24 de novembre de 2023Finalitzat
 0118Ciberseguretat per a usuaris, seguretat i privacitat en entrons digitals (edició 2 (vc) 6 hVideoconferència 
Internet Del 20 al 27 de novembre de 2023 Finalitzat03 - Atenció a la ciutadania
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendariEstat      
 
0304bPressupostos participatius per a electes. Possibilitats i límits (edició 2) (VC) 4 h  Videoconferència Internet Del 7 al 14 de novembre de 2023Finalitzat
0305L'ABC de la participació ciutadana (edició 1)
12 h  Mixt (Presencial + Videoconferència)
Lleida + InternetDel 30 de novembre al 19 de desembre de 2023Finalitzat
0306bPautes i elements clau per impulsar òrgans de participació estable (edició 1)
 2 h VideoconferènciaInternet14 de novembre de 2023Finalitzat
 0307bCriteris per a la gestió política de la interacció amb la ciutadania (edició 1)2 h  VideoconferènciaInternet 5 d'octubre de 2023
Finalitzat04 - PRL i Salut
 Codi Nom del curs   Durada  Modalitat  Lloc Calendari       Estat  
0447 Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA (edició 5) 4 h  Presencial Lleida  7 de novembre de 2023Finalitzat
0448 Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA (edició 6) 4 h Presencial
 Lleida  9 de novembre de 2023Finalitzat 
0449 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 6) 1,5 h Presencial
 Lleida    9 d'octubre de 2023
Finalitzat
0450  Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 7)1,5 h 
Presencial
Lleida    
10 d'octubre de 2023  
Finalitzat
 0451 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 8)1,5 h 
PresencialLleida    
10 d'octubre de 2023  
Finalitzat
 0452Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 9) 1,5 h 
PresencialMollerussa9 d'octubre de 2023Finalitzat
 0453 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 10)1,5 h 
PresencialMollerussa
10 d'octubre de 2023Finalitzat
 0454 Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA (edició 7)         4 hPresencial Solsona 21 de novembre de 2023 Finalitzat
0455
 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 12)  1,5 h 
Presencial  Solsona 9 de novembre de 2023 
Finalitzat 
0456
 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 13)1,5 h 
Presencial  Solsona 16 de novembre de 2023
Finalitzat
0457Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (nivell bàsic) (oficial) (edició 1)25 h Presencial  LleidaDel 2 al 30 de novembre de 2023Finalitzat
0458
Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la (edició 1)25 h 
Presencial Lleida    Del 6 de novembre al 4 de desembre de 2023
Finalitzat   
0470  
Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA (edició 8) (Solsona)        4 h  
Presencial  Solsona      28 de novembre de 2023                           Finalitzat  

05 - Llengües
Codi   Nom del curs                       Durada   ModalitatLloc          CalendariEstat     
0506Curs On-line d'anglès Oxford English (edició 2)
 80 hAula Virtual  InternetDel 18 de setembre al 22 de desembre de 2023Finalitzat
0507 Curs interactiu de francès amb conversa on-line (edició 2) 80 hAula Virtual InternetDel 18 de setembre al 22 de desembre de 2023Finalitzat
0508Curs interactiu d'alemany amb conversa on-line (edició 2)
 80 hAula virtual InternetDel 18 de setembre al 22 de desembre de 2023Finalitzat
0509Redacció de documents administratius (edició 1)
 20 hVideoconferència InternetDel 12 de setembre al 14 de novembre de 2023Finalitzat
0510Redacció de documents administratius (edició 2)
 20 hVideoconferència InternetDel 12 de setembre al 14 de novembre de 2023Finalitzat
 0511Redacció de documents administratius (edició 3) 20 hVideoconferència InternetDel 14 de setembre al 30 de novembre de 2023 Finalitzat
 0512Pronoms febles (edició 1) (VC) 8 hVideoconferènciaInternet Del 14 de setembre al 5 d'octubre de 2023 Finalitzat
 0513Pronoms relatius (edició 1) (VC)8 hVideoconferènciaInternet Del 19 d'octubre al 16 de novembre de 2023  Finalitzat
 0514Redacció d'informes i resolucions (edició 1) (VC)8 hVideoconferència InternetDel 21 de novembre al 12 de desembre de 2023 Finalitzat
 0515Redacció d'informes i resolucions (edició 2) (VC)8 hVideoconferència InternetDel 21 de novembre al 12 de desembre de 2023Finalitzat
 0516Signes de puntuació i connectors (edició 1)8 hVideoconferència Internet Del 23 de novembre al 19 de desembre de 2023Finalitzat
 0517Redaccció d'informes i resolucions (edició 3) (vc) 8 hVideoconferència Internet Del 20 de novembre al 11 de desembre de 2023 Finalitzat 
 0518Redacció d'informes i resolucions (edició 4) (vc) 8 hVideoconferència Internet Del 22 de novembre al 20 de desembre de 2023Finalitzat

07 - Econòmic
Codi Nom del curs Durada   Modalitat  Lloc                        Calendari                                              Estat          
0702Comptabilitat pública (edició 1)25 hVirtualInternetDel 25 de setembre al 24 de novembre de 2023Finalitzat
0703 Fiscalització del capítol 1. Control de nòmines15 hPresencial Les Borges BlanquesDel 27 de setembre al 11 d'octubre de 2023 Finalitzat
0705 L'IVA a l'administració local (edició 1) (VC) 8 hVideoconferència InternetDel 13 de setembre al 4 d'octubre de 2023Finalitzat
0706 Memòria de costos dels serveis (edició 1)
10 hPresencialLleidaDel 3 d'octubre al 10 d'octubre de 2023Finalitzat 
0706b Memòria de costos dels serveis (edició 1) (VC)  10 hVideoconferènciaInternet Del 3 d'octubre al 10 d'octubre de 2023Finalitzat

09 - Promoció
Codi Nom del curs                                                               Durada  Modalitat      Lloc             Calendari                             
Estat       
0906Claus per a l’organització i gestió integral d’una fira. Comercialitzacio (VC)
 2,5 h VideoconferènciaInternet30 de novembre de 2023 Finalitzat
0907Design thinking per assessorar projectes emprenedors (edició 1)
 16 h Presencial Lleida20 de setembre al 11 d'octubre de 2023        Finalitzat
0908Gestió de projectes europeus (avançat) (edició 1) (VC) 6 h VideoconferènciaInternetDel 9 al 16 de novembre de 2023Finalitzat
 0909Ús de les xarxes socials en els serveis públics (edició 1)24 h Presencial + videoconferènciaLleida + videoconferènciaDel 3 de novembre al 1 de desembre de 2023
Finalitzat

10 - Jurídic
CodiNom del curs         Durada  Modalitat                Lloc         Calendari                   Estat            
 1006Contractació per a responsables de contractes (edició 1) (exclusiu Diputació)5 hPresencial Lleida El 18 de setembre de 2023Finalitzat
 1007  Procediment administratiu. Nivell bàsic (edició 1)
 27 hPresencialLleida Del 25 de setembre al 30 d'octubre de 2023 Finalitzat
 1007bProcediment adminsitratiu. Nivell bàsic (edició 1) (VC)
 27 hVideoconferènciaInternet Del 25 de setembre al 30 d'octubre de 2023

Finalitzat
1008
Actualització en procediment administratiu (edició 1)

  16 h

Presencial
Lleida 
Del 6 de novembre al 10 de novembre de 2023 Finalitzat

11 - RRHH
Codi  Nom del curs
Durada    
   
Modalitat                                   

Lloc                                                    
Calendari                   Estat     
1111El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 6) (exclusiu Diputació)8 hVirtualInternetDel 18 al 28 de setembre de 2023Finalitzat
1112El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 7) (exclusiu Diputació)
8 hVirtual InternetDel 16 al 27 d'octubre de 2023Finalitzat
1113El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 8) (exclusiu Diputació)8 hVirtualInternet Del 13 al 24 de novembre de 2023Finalitzat 
1114Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (edició 6) (exclusiu Diputació)8 hVirtualInternetDel 18 al 28 de setembre de 2023Finalitzat
1115Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (edició 7) (exclusiu Diputació)
8 hVirtualInternetDel 16 al 27 d'octubre de 2023Finalitzat
1116Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (edició 8) (exclusiu Diputació)
8 hVirtualInternet        Del 13 al 24 de novembre de 2023Finalitzat
 1117Recursos humans per a l'administració local (edició 1)30 hVirtual  InternetDel 2 d'octubre a l'1 de desembre de 2023 Finalitzat

15 - Mobilitat
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
1501Conducció eficient de turismes (validat per ICAEN) i conducció segura (edició 1)
8 h PresencialCastellolí   6 de novembre de 2023Finalitzat 


16 - Manteniment
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
1603Manipulador d’aliments en matèria de gestió de l’aigua (edició 1) 7 hPresencialLleida 17 i 19 d'octubre de 2023Finalitzat
1604Manteniment i ús de la desbrossadora 14 hPresencialC.C. Cerdanya 25 i 26 de juliol de 2023Finalitzat
1605Poda d’arbres i arbustos (nivell inicial) (edició 1)21 h Presencial + PràcticaLleida Del 18 al 23 d'octubre Finalitzat
1606Empedrats, murs i cabanes de pedra seca (edició 1)30 hPresencial C. C. Cerdanya Del 19 al 25 d'octubre de 2023 Finalitzat
 1607Gestió del manteniment de jardins i espais verds (edició 1)12 h Presencial Lleida 8, 15 i 22 de novembre de 2023Finalitzat
 1608 Poda d’arbres i arbustos (nivell inicial) (edició 2)21 h PresencialLleida15, 19 i 20 de desembre de 2023Finalitzat
 1609Gestió del manteniment de jardins i espais verds (edició 2) 12 hPresencial Lleida Del 21 de 28 de novembre de 2023 Finalitzat

17 - Urbanisme i medi ambient
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
1702Novetats i dubtes del programari SIE (edició 1) (vc)
 3 hVideoconferència   Internet 20 de setembre de 2023 Finalitzat
1703Introducció a QGIS (vc)  20 hVideoconferència  Internet Del 4 d'octubre al 1 de desembre de 2023 Finalitzat
1705El procediment de concessió de llicències urbanístiques8 h Presencial Lleida Del 3 al 8 de novembre de 2023Finalitzat
1705b El procediment de concessió de llicències urbanístiques (vc)8 h Videoconferència Internet Del 3 al 8 de novembre de 2023Finalitzat
1706Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat (edició 1)10 hPresencial Lleida Del 20 al 27 d'octubre de 2023 Finalitzat
1706b Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat (edició 1) (VC)10 hVideoconferència InternetDel 20 al 27 d'octubre de 2023 Finalitzat
 1707b Introducció a QGIS (edició 2) (vc)20 hVideoconferència  Internet Del 6 d'octubre al 1 de desembre de 2023 Finalitzat


21 - Atenció a les persones
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
 2108Gestió de conflictes en l'àmbit professional en serveis per a les persones grans (edició 1) 10 h Presencial Agramunt Del 13 al 14 de desembre de 2023 Finalitzat
2109Apagant incendis sobrevivint als serveis socials (edició 1)
18 h Presencial + 2 h treball fora d'aula
C.C. SegriàPendent de determinarFinalitzat
2110Apagant incendis sobrevivint als serveis socials (edició 2)
 18 h  Presencial + 2 h treball fora d'aulaC.C. SegriàPendent de determinarFinalitzat
2113Salut mental en els serveis socials (edició 1) (Pla d'Urgell) 15 h Presencial + 1 sessió videoconferènciaC.C. Pla d'UrgellDel 25 de setembre al 9 d'octubre de 2023Finalitzat


28 - Cossos de seguretat
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
2801Capacitació drogues i alcohol (edició 1)
25 h Presencial
Balaguer17, 18 i 21 d’abril de 2023Finalitzat
2802Capacitació drogues i alcohol (edició 2)
25 h  PresencialPaeria Lleida8, 9 i 10 de novembre de 2023Finalitzat30 - Desenvolupament de persones
Codi Nom del Curs               Durada      Modalitat                Lloc                                                         Calendari        Estat    
3001bEntrenar el pensament crític, creatiu i resolutiu (edició 1) (vc)
15 hPresencial + VideoconferènciaLleida + VideoconferènciaDel 3 al 27 d'octubre Finalitzat
3002Facilitació i dinamització de grups de treball (edició 1) 15 hPresencial 
Lleida17, 24 i 31 d'octubre de 2023
Finalitzat


37 - NNTT Tècnics
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
3701Esquema Nacional de Seguretat (ENS) per a responsables de ciberseguretat (edició 1)
 15 h Presencial Lleida Del 12 al 14 de setembre de 2023Finalitzat
 

    


OFERTA FORMATIVA DEFINITIVA 1r SEMESTRE 2023 


01 - Noves tecnologies
 Codi  Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
 0101Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 01 - Entorn, formats i opcions bàsiques
 10 h Virtual Internet Del 27 de febrer al 10 de març de 2023Finalitzat
 0102Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 02 - Fórmules i funcions 15 h Virtual InternetDel 13 al 31 de març de 2023
Finalitzat
 0103Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 03 - Gràfics de dades 10 h Virtual InternetDe 1'11 al 21 d'abril de 2023 Finalitzat
 0104Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 04 - Llistes, anàlisi de dades i accés a dades externes 15 h Virtual InternetDel 24 d'abril al 12 de maig de 2023Finalitzat
 0105Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 05 - Fórmules avançades 10 h Virtual InternetDel 15 al 26 de maig de 2023 Finalitzat
 0106Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 06 - Plantilles, esquemes, formularis i compartir dades 15 h Virtual InternetDel 29 de maig al 16 de juny de 2023 Finalitzat
 0107Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 07 - Power pivot bàsic 15 h Virtual InternetDel 19 de juny al 7 de juliol de 2023 Finalitzat
 0108 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell bàsic (edició 1) 25 h Virtual  InternetDe l'1 al 31 de març de 2023Finalitzat
 0109 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell intermedi (edició 1) 50 h Virtual InternetDe l'1 de març al 12 de maig de 2023 Finalitzat
 0110
 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell avançat (edició 1) 40 h Virtual InternetDel 15 de maig al 14 de juliol de 2023 Finalitzat
 0111 Bases de dades M.Access 2010 (Nivell inicial) (edició 1)  20 h Virtual InternetDel 3 al 28 d'abril de 2023 Finalitzat
 0112 Presentacions eficaces en M. PowerPoint (edició 1) 15 h Virtual InternetDel 2 al 19 de maig de 2023 Finalitzat
 0113 Planificar, organitzar i gestionar l'agenda i les tasques amb Outlook 2010 20 h Virtual InternetDel 22 de maig al 16 de juny de 2023  Finalitzat
 0114 Desenvolupament de competències digitals en Internet (edició 1) 30 h Virtual InternetDel 19 de juny al 14 de juliol de 2023 Finalitzat
 0115 Teams i Onedrive (edició 1) 4 h Videoconferència InternetPendent de  determinar 
 0116 Treball col·laboratiu amb Ms. Teams i Ms. One Drive (edició 1) 4 h Videoconferència InternetPendent de  determinar 
 0117b Ciberseguretat per a personal d'oficina (edició 1) 3 h Videoconferència InternetPendent de  determinar 
 0118b Ciberseguretat en el teletreball (edició 1) 3 h Videoconferència InternetPendent de  determinar 
 0119b Ciberseguretat per a comandaments intermedis i directius (edició 1) 3 h Videoconferència InternetPendent de  determinar 
       


02 - Administració
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      

          


03 - Atenció a la ciutadania
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendariEstat      
0301bPressupostos participatius. Possibilitats i límits  13 h Videoconferència  Internet 30 de març, 13, 20, 27 d'abril i 4 de maig de 2023Finalitzat
0302bInfografia 3.0 Activa't per generar comunicacions corporatives visuals i impactants (edició 1)  10 h         Videoconferència 
 Internet 1, 8, 15 i 22 de març de 2023Finalitzat
0303bInfografia 3.0 Activa't per generar comunicacions corporatives visuals i impactants (edició 2)  10 h Videoconferència  Internet  9, 16, 23 i 30 de març de 2023Finalitzat


04 - PRL i Salut
 Codi Nom del curs         Durada     Modalitat    Lloc Calendari       Estat  
0406 Ús d'aparells Desfibril·ladors externs automàtics (edició 1)  6h Presencial   Lleida     6 de març de 2023Finalitzat
0407 Ús d'aparells Desfibril·ladors externs automàtics (edició 2)       6h Presencial   Lleida    7 de març de 2023Finalitzat
0408 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 1)1.30 h  Presencial   Lleida 8 de febrer de 2023 Finalitzat
0409 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 2) 1.30 h 
 Presencial  Lleida 8 de febrer de 2023 Finalitzat
0410 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 3) 
1.30 h  Presencial   Lleida 13 de febrer de 2023 Finalitzat  
0411 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 4) 
1.30 h  Presencial Lleida 
 13 de febrer de 2023 
Finalitzat
0412 Equips d'emergència (edició 1)
13 h Presencial
 Lleida 
 15, 16 i 17 de febrer de 2023   
Finalitzat
0413 15 minuts per al teu benestar4,5 h Videogravació 
InternetDel 20 de febrer al 19 de juny de 2023 Finalitzat
0415 Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de persones (edició 1)8 hPresencial Lleida 13 i 14 de març de 2023Finalitzat
0417 Ús d'aparells Desfibril·ladors externs automàtics (edició 3)    6 h Presencial   Lleida   13 de març de 2023  Finalitzat
0418 Ús d'aparells Desfibril·ladors externs automàtics (edició 4)  6 h Presencial  Lleida  14 de març de 2023 Finalitzat
0416  Equips  d'emergència (edició 2)  13 h Presencial  Lleida  12, 13 i 14 d'abril de 2023   Finalitzat
0419 Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de perrsones(edició 2)   8 h Presencial  Lleida  18 i 21 d'abril de 2023     Finalitzat
0420  Reciclatge Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 5)  1,5 h Presencial  Lleida  15 de març de 2023 Finalitzat
0422  Curs on-line de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals (edició 1)  50 h On-line  Internet   Del 3 d'abril al 10 de maig de 2023  Finalitzat 
 0433 Manipulador d'aliments i intoleràncies alimentàries (edició 1)  8 h  Presencial  Àger  15 i 22 de maig de 2023 Finalitzat
 0439  Taller pràctic de primers auxilis per als professionals de les Escoles Especials (edició 1)  1,5h  Presencial  Presencial  29 de juny de 2023 Finalitzat
 0440  Taller pràctic de primers auxilis per als professionals de les Escoles Especials (edició 2)   1,5h  Presencial      
 0445  Manipulador d'aliments i intoleràncies alimentàries (edició 2)  8 h  Presencial  Lleida  26 i 27 de juny de 2023 Finalitzat

           


05 - Llengües
Codi   Nom del curs                       Durada   ModalitatLloc          CalendariEstat     
0501b Preparació del nivell intermedi de Català (B2) (edició 1) 77,30 h  Videoconferència + Aula Virtual  InternetDe l'1 de febrer al 10 de maig de 2023Finalitzat
0502b Preparació del nivell de suficiència de Català (C1) (edició 1)  94 h  Videoconferència + Aula Virtual InternetDe l'1 de febrer al 18 de maig de 2023Finalitzat
0503  Curs On-line d'anglès Oxford English (edició 1)    80 h Aula virtual Internet Del 7 de març al 7 de juliolFinalitzat
0504 Curs interactiu de francès amb conversa (en línia) (edició 1) 80 h Aula virtual Internet Del 7 de març al 7 de juliolFinalitzat
0505 Curs interactiu d'alemany amb conversa (en línia) (edició 1) 80 h Aula virtual Internet Del 7 de març al 7 de juliolFinalitzat


06 - Igualtat
Codi Nom del curs                                                                 Durada        Modalitat                                                       Lloc                                                    Calendari                                Estat


   


07 - Econòmic
Codi Nom del curs Durada   Modalitat  Lloc                        Calendari                                              Estat          
0701Comptabilitat pública (EAPC)  Aula virtual InternetPendent de determinar
0702b  L'IVA a l'administració local   8h  Videoconferència Internet Pendent de determinar 


09 - Promoció
Codi Nom del curs                                                               Durada  Modalitat      Lloc             Calendari                             
Estat       
0901Assessorar emprenedors/es amb agilitat i eficàcia (edició 1)  16 h PresencialLleida15 i 23 de febrer; 2 i 9 de març de 2023 Finalitzat 
0902FonsUECat: Fons europeus i comarques de Lleida: on som ara?  2,5 h Videoconferència Internet 29 de març de 2023        Finalitzat
0903b Claus per a l'organització i gestió integral d'una fira. L'espai  firal (edició 1) 2,5 h VideoconferènciaInternet 27 d'abril de 2023Finalitzat
0904bGestió de projectes europeus (inicial) 6 h Videoconferència Internet 18 i 24 de maig de 2023Finalitzat
0905bFactors d'èxit en la presentació de projectes europeus 5 h Videoconferència Internet 8 i 15 de juny de 2023Finalitzat


10 - Jurídic
CodiNom del curs         Durada  Modalitat                Lloc         Calendari                   Estat            
1001  Aspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 1 (edició 1)  16,5 hPresencial Lleida  9 , 16 i 23 de març de 2023Finalitzat
1001b Aspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 1 (edició 1)  16,5 hVideoconferència Internet 9 , 16 i 23 de març de 2023Finalitzat
1002Aspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 2 (edició 1)  31,5 hPresencial Lleida13, 21 i 28 de març; 11, 18 i 25 d'abril; 2, 9 i 16 de maig de 2023Finalitzat
1002b Aspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 2 (edició 1)  31,5 hVideoconferència Internet13, 21 i 28 de març; 11, 18 i 25 d'abril; 2, 9 i 16 de maig de 2023 Finalitzat
1003Aspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 3 (edició 1)  11 hPresencial  Lleida26 i 31 de maig de 2023Finalitzat
1003bAspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 3 (edició 1)  11 hVideoconferència  Internet26 i 31 de maig de 2023Finalitzat
1004Constitució i definició del cartipàs municipal (edició 1)5 hPresencialCerdanya3 de maig de 2023
Finalitzat
1005Constitució i definició del cartipàs municipal (edició 2)5 h Presencial Lleida22 de maig de 2023Finalitzat
 1005bConstitució i definició del cartipàs municipal (edició 2) (videoconferència)5 h Videoconferència  Internet22 de maig de 2023Finalitzat

11 - RRHH
Codi  Nom del curs
Durada    
   
Modalitat                                   

Lloc                                                    
Calendari                   Estat     
1101El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 1) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 27 de febrer al 10 de març de 2023Finalitzat 
1102El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 2) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 27 de març al 14 d'abril de 2023Finalitzat
1103El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 3) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 24 d'abril  al 5 de maig de 2023Finalitzat
1104 El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 4) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 29 de maig al 9 de juny de 2023Finalitzat
1105 El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 5)8 h Aula virtual InternetPendent de determinar 
 
1106Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 1) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual Internet            Del 27 de febrer al 10 de març de 2023
Finalitzat
1107Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 2) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 27 de març al 14 d'abril de 2023
Finalitzat
1108Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 3) (exclusiu Diputació)8 h   Aula virtual InternetDel 24 d'abril  al 5 de maig de 2023
Finalitzat 
1109 Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 4) (exclusiu Diputació)8 h Aula virtual InternetDel 29 de maig al 9 de juny de 2023
Finalitzat
1110 Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (edició 5) 8 h  Aula virtual InternetPendent de determinar  
1111 Recursos humans per a l'administració local (edició 1) (virtual)30 h Aula virtual InternetPendent de determinar 
       
       

13 - Educació
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
1301Una mirada a la petita infància des de l'Educació Viva i la pedagogia sistèmica20 h  PresencialBellpuig 21 d'abril, 5, 12, 26, i 27 de maig de 2023Finalitzat

 


 
14 - Imatge i disseny
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
1401 Tractament digital de la imatge amb Gimp 2.10 (en línia) (edició 1) 25 h  VirtualAula virtual MoodleDel 27 de març al 19 de maig de 2023Finalitzat
1402  Disseny per a no dissenyadors amb Canva (en línia) (edició 1)20 h  VirtualAula virtual MoodleDel 22 de maig al 14 de juliol de 2023 Finalitzat
    

 

15 - Mobilitat
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
1501Conducció eficient de turismes (validat per ICAEN) i conducció segura (edició 1) 8 h  Presencial   Pendent de determinar 
1502 Conducció vehicles tot terreny. Nivell 1 (edició 1)8 h  Presencial Pendent de determinar
 

16 - Manteniment
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
1601Gestió de xarxes públiques de distribució d'aigua (edició 1)  5 hPresencial i VC   Lleida18 d'abril de 2023 Finalitzat
1602Mantenidors de piscines municipals o públiques (edició 1)  10 h Presencial Lleida 30 de maig i 1 de juny de 2023    Finalitzat

17 - Urbanisme i medi ambient
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
1701Formació inicial per a la gestió de subministraments energètics amb SIE   2hVideoconferència   Internet 14 d'abril de 2023   Finalitzat 


21 - Atenció a les persones
Codi  Nom del Curs                                                  DuradaModalitatLloc        CalendariEstat
2101Supervisió clínica de casos des del model Sistèmic i la teoria del Vincle als equips de serveis socials (Segarra)44 h Presencial Segarra 19 gener, 22 febrer, 16 març, 20 abril, 23 maig, 15 juny, 21 setembre, 19 octubre, 16 novembre i 21 desembre de 2023En curs 
2102Anàlisi del Genosociograma des de la Sistèmica de l'Inconscient Familiar. Nivell 4 (Urgell)25 h Presencial Urgell12 gener, 16 febrer, 22 març, 12 abril i 17 maig de 2023
Finalitzat
2103Anàlisi del Genosociograma des de la Sistèmica de l'inconcient familiar. Nivell 2 (Noguera)20 hPresencialNoguera8 de febrer, 8 de març, 13 d'abril i 10 de maig de 2023Finalitzat
2104Anàlisi del Genosociograma des de la Sistèmica de l'Inconscient Familiar. Nivell 4 (Segarra)20 hPresencial  Segarra  1 i 29 de març, 26 d'abril i 31 de maig de 2023.Finalitzat
 2105Supervisió de casos pràctics en l'àmbit dels serveis socials bàsics i especialitzats (edició 1) (Garrigues) 20 h Presencial  Garrigues  19 de maig, 16 de juny, 15 de setembre, 20 d'octubre i   17 de novembre de 2023En curs

28 - Cossos de seguretat
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
2801 Capacitació per a la detecció d'alcohol i drogues (edició 1)  25 h Presencial  Lleida  17, 18 i 21 d'abril de 2023  Finalitzat 


OFERTA FORMATIVA PROVISIONAL 2on SEMESTRE 2022 

01 - Noves tecnologies
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
0120Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell intermedi (edició 2)50 h   Aula virtualInternet  Del 27 de setembre al 22 de desembre de 2022    Finalitzat
0121Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell avançat (edició 1)40 h   Aula virtual
Internet
Del 26 de setembre al 18 de novembre de 2022 Finalitzat
0122Presentacions eficaces en M.PowerPoint15 h   Aula virtualInternetDel 26 de setembre al 16 d'octubre de 2022 Finalitzat
0123Planificar, organitzar i gestionar l'agenda i les tasques amb M.Outlook 2010 20 h   Aula virtual
InternetDel 24 d'octubre al 18 de novembre de 2022 Finalitzat
0124Desenvolupament de competències digitals en Internet30 h   Aula virtualInternetDel 28 de novembre al 23 de desembre de 2022Finalitzat

0125bCiberseguretat per a personal d'oficina (edició 1)3 h  Videoconferència Internet6 d'octubre de 2022 Finalitzat 
0127bCiberseguretat en el teletreball (edició 1)3 h  Videoconferència Internet25 d'octubre de 2022  Finalitzat
0128bCiberseguretat per a comandaments intermedis i directius (edició 1)3 h  Videoconferència  Internet25 de novembre de 2022Finalitzat
0129bM. Teams  i M. Onedrive (edició 2) 4 h  VideoconferènciaInternet8 de novembre de 2022 Finalitzat

02 - Administració
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
0201Gestió d'expedients en paper i electrònic en l'Administració local (edició 1)5 h Presencial Pallars Sobirà    17 de novembre de 2022 Finalitzat 
0202Gestió d'expedients en paper i electrònic en l'Administració local (edició 2)5 h Presencial  Alt Urgell  10 de novembre de 2022 Finalitzat 03 - Atenció a la ciutadania
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendariEstat      
0303bPressupostos participatius. Possibilitats i límits13 h  Videoconferència Internet 4, 11, 18, 25 d’octubre i 8 de novembre de 2022  Finalitzat
0304bInfografia 3.0 Activa't per generar comunicacions corporatives visuals i impactants        10 h  Videoconferència Internet  13, 15, 20 i 22 de desembre de 2022Finalitzat


04 - PRL i Salut
 Codi Nom del curs         Durada Modalitat Lloc Calendari    Estat  
0415 Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de persones        8 h Presencial Lleida9 i 10 de novembre de 2022Finalitzat
0418 Curs de primers auxilis per a cossos de seguretat i ordre públic (edició 1) 8 h Presencial  Lleida14 i 17 de novembre de 2022Finalitzat

0419Equips d'emergència (edició 2)13 h Presencial  Lleida2 i 3 de novembre de 2022Finalitzat
0420Ús d'aparells desfibril·ladors externs automàtics (edició 3)6 h 
Presencial Lleida10 de novembre de 2022Finalitzat
0421
Ús d'aparells desfibril·ladors externs automàtics (edició 4)                              6 h 
Presencial 
Lleida
16 de novembre de 2022Finalitzat
0422
Ús d'aparells desfibril·ladors externs automàtics (edició 5) 
6 h PresencialSolsona
18 de novembre de 2022
Finalitzat 
0423
Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 8) 1.30 h 
Presencial 
Cervera
1 de setembre de 2022 
Finalitzat
0424
Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 9) 
1.30 h Presencial 
Lleida
3 d'octubre de 2022 
Finalitzat
0425
Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 10)
1.30 h  Presencial  Lleida
3 d'octubre de 2022 
Finalitzat
0426Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 11)
1.30 h 
Presencial  Lleida4 d'octubre de 2022
Finalitzat
0427
Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 12)
1.30 h  Presencial  Lleida
4 d'octubre de 2022
Finalitzat
0428Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 13)
1.30 h  Presencial Lleida
10 d'octubre de 2022
Finalitzat
0429Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 14)
1.30 h  Presencial Lleida
10 d'octubre de 2022
Finalitzat
0430
Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 15)
1.30 h  Presencial Torres de Segre7 de novembre de 2022Finalitzat
 0470Primers auxilis per a cossos de seguretat i ordre públic (edició 2)    8 h Presencial Lleida 22 i 25 de novembre de 2022    Finalitzat
 0471Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de persones (edició 2)   8 h Presencial Lleida 22 de novembre de 2022Finalitzat
 0472 Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de persones (edició 3)  8h Presencial Lleida 28 de novembre de 2022Finalitzat05 - Llengües
Codi   Nom del curs                       Durada   ModalitatLloc          CalendariEstat     
0516bRedacció de documents administratius (edició 4)20 h  Videoconferència Internet14, 21, 28 de setembre; 5, 19, 26, d'octubre; 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2022Finalitzat
0517bRedacció de documents administratius (edició 5)20 h VideoconferènciaInternet14, 21, 28 de setembre; 5, 19, 26, d'octubre; 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2022Finalitzat
0518bPronoms febles (edició 2)8 h Videoconferència Internet15, 22 de setembre; 6, 13 d’octubre de 2022Finalitzat
0519bPronoms relatius (edició 2)8 h VideoconferènciaInternet15, 22 de setembre; 6, 13 d’octubre de 2022Finalitzat
0520bSignes de puntuació i connectors (edició 2)8 h VideoconferènciaInternet 20, 27 d'octubre; 3, 10 de novembre de 2022Finalitzat
0521bRedacció d'informes i resolucions (edició 4) 8 h VideoconferènciaInternet 20, 27 d'octubre; 3, 10 de novembre de 2022Finalitzat
0522bRedacció d'informes i resolucions (edició 5)8 h VideoconferènciaInternet  17, 24 de novembre; 1, 15 de desembre de 2022Finalitzat
0523bRedacció d'informes i resolucions (edició 6) 8 h VideoconferènciaInternet  17, 24 de novembre; 1, 15 de desembre de 2022Finalitzat
0527Curs On-line d'anglès Oxford English (edició 2) 80 h Aula virtualInternetDel 19 de setembre al 31 de desembre de 2022Finalitzat
0528Curs interactiu de francès amb conversa on-line (edició 2)80 h Aula virtualInternetDel 19 de setembre al 31 de desembre de 2022 Finalitzat
0529Curs interactiu d'alemany amb conversa (en línia) (edició 2)80 h Aula virtualInternetDel 19 de setembre al 31 de desembre de 2022    Finalitzat
0530Francès AII / B1       30 hPresencialPuigcerdà 31 d'octubre; 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de novembre; 5, 12, 14, 19 i 21 de desembre de 2022 Finalitzat

06 - Igualtat
CodiNom del curs                                                                       Durada        Modalitat                                                       Lloc                                                    Calendari                                Estat
0605bPolítiques de promoció econòmica i turisme amb perspectiva de gènere 2 h  Videoconferència Internet19 d'octubre de 2022Finalitzat
0606bPolítiques de serveis a les persones amb perspectiva de gènere 2 h  Videoconferència Internet18 de novembre de 2022Finalitzat
0607Llei 11/2014 per eradicar l'LGTBTIfòbia per a personal de la Diputació de Lleida 2 h  PresencialDiputació de Lleida29 de novembre de 2022 Anul·lat
0608 Llei 11/2014 per eradicar l'LGTBTIfòbia per a personal directiu i electe de la Diputació de Lleida2 h  PresencialDiputació de Lleida28 de novembre de 2022
Finalitzat
 0609Introducció a la perspectiva de gènere 6 h  PresencialDiputació de Lleida13 i 27 d'octubre de 2022Finalitzat
 0610bPolítiques de joventut, cultura i esports amb perspectiva de gènere2 h  Videoconferència Internet2 de desembre de 2022Finalitzat


07 - Econòmic
CodiNom del cursDurada  Modalitat Lloc                       Calendari                                              Estat          
0702Comptable i pressupostària (nivell inicial) (edició 2)25 h PresencialLleida16, 23 de setembre i 7, 14 i 21 d’octubre de 2022Finalitzat
0706Comptable i pressupostària (nivell mitjà)(edició 1) 25 h  Presencial Lleida28 d’octubre, 4 i 11 de novembre, 2 i 15 de desembre de 2022Finalitzat
0707 Preparació i confecció del pressupost municipal (edició 1)                               10 h PresencialUrgell         28 de setembre i 5 d'octubre de 2022       Finalitzat
 

 


09 - Promoció
Codi Nom del curs                                                               Durada  Modalitat      Lloc             Calendari                             
Estat       
0904bTaller de dades estadístiques aplicades a l’ús de l’Observatori de dades socioeconòmiques (edició 1)1,5 h Videoconferència Internet29 de novembre de 2022Finalitzat
0907bMetodologies i eines per tal que les empreses siguin més innovadores (edició 1)    12 h VideoconferènciaInternet 15, 20 i 22 de setembre de 2022           Finalitzat
0908bEls fons europeus i les empreses (edició 1)2 h VideoconferènciaInternet6 d'octubre de 2022Finalitzat
0909b FonsUECat: Fons europeus i comarques de Lleida: on som ara? (edició 2)
2:30 h Videoconferència Internet 26 d'octubre de 2022 Finalitzat
0910b Claus per a l’organització i gestió integral d’una fira (edició 1)5 h Videoconferència Internet10 i 24 de novembre de 2022 Finalitzat


Finalitzat
10 - Jurídic
CodiNom del curs         Durada  Modalitat                Lloc         Calendari                   Estat            
1005Aspectes bàsics de la funció de secretaria-intervenció en els ens locals (edició 1)49 h Presencial  Diputació   Lleida 14, 21 i 28 de setembre, 5, 18, 20 i 26 d'octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, 14 i 21 de desembre de 2022Finalitzat
1005bAspectes bàsics de la funció de secretaria-intervenció en els ens locals (edició 1)  49 hVideoconferència Internet14, 21 i 28 de setembre, 5, 18, 20 i 26 d'octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, 14 i 21 de
1006Actualització en procediment administratiu (edició 1)  20 hPresencial Segarra3, 4, 5, 6 i 7 d'octubre de 2022Finalitzat
1007Procediment administratiu. Nivell bàsic (edició 1)  20 hPendent de determinar Pendent de determinar Pendent de determinarFinalitzat
 1008Aspectes bàsics del funcionament de l’administració pública local. Módul 1 (edició 1) (exclusiu Diputació)16, 5 h  Presencial Lleida 5, 13 i 24 d'octubre de 2022Finalitzat
 1009 Aspectes bàsics del funcionament de l’administració pública local. Módul 2 (edició 2) (exclusiu Diputació)28 h  Presencial Lleida7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 novembre de 2022Finalitzat
 1010Aspectes bàsics del funcionament de l’administració pública local. Módul 2 (edició 3) (exclusiu Diputació) 12 h Presencial Lleida 13 i 19 de desembre de 2022Finalitzat


11 - RRHH
Codi  Nom del curs
Durada    
   
Modalitat                                   

Lloc                                                    
Calendari                   Estat     
1112El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 6) 8 h  Aula virtual InternetDel 3 al 14 d'octubre de 2022Finalitzat
1113El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 7) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 19 al 30 de setembre de 2022Finalitzat
1114El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 8) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 17 al 28 d'octubre de 2022Finalitzat
1115El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 9) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual Internet            Del 14 al 25 de novembre de 2022Finalitzat
1116Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 6)8 h  Aula virtual InternetDel 3 al 14 d'octubre de 2022Finalitzat
1117Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 7) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual  Internet Del  19 al 30 de setembre de 2022 Finalitzat
1118Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 8) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 17 al 28 d'octubre de 2022Finalitzat
1119 Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 9) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual   Internet Del 14 al 25 de novembre de 2022 Finalitzat
1120Recursos humans per a l'administració local (edició 1)
30 h  Aula virtual InternetDel 17 d'octubre al 16 de desembre de 2022 Finalitzat 
 
  


13 - Educació/Formació
Codi Nom del curs                             Durada  Modalitat   Lloc Calendari       
 Estat     
1304 El menjador escolar,  un espai educatiu9 h  PresencialPallars  Sobirà   24 de setembre i 1 d'octubre de 2022    Finalitzat 


  


14 - Imatge i disseny
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
1403Disseny per a no dissenyadors amb Canva (en línia) (edició 2)20 h   Aula virtual    Internet Del 19 de setembre al 28 de novembre de 2022Finalitzat
       

        
15 - Mobilitat
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
1502Conducció eficient de turismes (validat per ICAEN) i conducció segura (edició 1) 8 h  Presencial Castellolí    17 d'octubre de 2022 Finalitzat
1503 Conducció vehicles tot terreny. Nivell 18 h  Presencial Castellolí 24 d'octubre de 2022 Finalitzat


16 - Manteniment
Codi  Nom del curs  Durada Modalitat Lloc Calendari  Estat         
1606 Manipulació de les instal·lacions de distribució d'aigua pel consum (edició 1)Pendent de determinarPendent de determinarPendent de determinar


   17 - Urbanisme i medi ambient
Codi Nom del cursDuradaModalitat      LlocCalendariEstat
1701Novetats i dubtes del programari SIE 
2 h     Videoconferència   Internet  15 de desembre de 2022   Finalitzat 


21 - Atenció a les persones
Codi  Nom del Curs                                                  DuradaModalitatLloc        CalendariEstat
2108Abús sexual infantil. Prevenció, abordatge i detecció20 h PresencialPla d'Urgell4, 11, 18 i 25 d'octubre, 8 de novembre de 2022 Finalitzat
2109Anàlisi del genosociograma des de la sistèmica de l'inconscient familiar.L’insconscient des d’una perspectiva sistèmica (nivell 2) (Personal de GSS)20 h Presencial
Segrià
21 de setembre, 19 d’octubre, 16 de novembre i 14 de desembre de  2022Finalitzat             
2110 Anàlisi del genosociograma des de la sistèmica de l'inconscient familiar. Nivell 3
 20 h Presencial Segarra22 de setembre, 18 d'octubre, 9 de novembre i 13 de desembre de 2022Finalitzat
2111Taller Growl (edició 1)15 h Presencial  Segrià14, 21 i 28 d'octubre de 2022 Finalitzat
2112Taller Growl (edició 2)15 h  Presencial  Segrià4, 18 i 25 de novembre de 2022Finalitzat
 2113Salut mental en els serveis socials (edició 1)12 h PresencialPallars Jussà15 i 16 de setembre de 2022Finalitzat
 2114El genosociograma des de la bio-psicogenealogia. L'inconccient des d'una perspectiva sistèmica. Nivell 120 h   Presencial  Noguera20 i 27 de setembre, 4 i 11 d'octubre de 2022Finalitzat
 2115Bones pràctiques en l'atenció a persones amb demència (edició 1)12 h   Presencial  Noguera13, 15 i 20 de setembre de 2022Finalitzat
 2116Bones pràctiques en l'atenció a persones amb demència (edició 2)12 h  Presencial  Noguera13, 15 i 20 de setembre de 2022Finalitzat


27 - Electes
Codi Nom del Curs           Durada   Modalitat            LlocCalendariEstat    

          
                                          OFERTA FORMATIVA PROVISIONAL 1r SEMESTRE 2022 
01 - Noves tecnologies
Codi  Nom del curs Durada   Modalitat   Lloc Calendari Estat      
0101 Taller virtual de M.Word 2010. M01 - Entorn, formats i funcions bàsiques 10 h Virtual Internet Del 31 de gener a 11 de febrer de 2022 Finalitzat
0102 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 02 - Taules 10 h Virtual Internet Del 14 de febrer al 25 de febrer de 2022 Finalitzat
0103 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 03 - Imatges i objectes gràfics 10 h Virtual Internet Del 28 de febrer a 11 de març de 2022 Finalitzat
0104 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 04 - Estils de text i referències 10 h Virtual Internet Del 14 al 25 de març de 2022 Finalitzat
0105 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 05 - Combinació de correspondència 10 h Virtual Internet Del 28 de març al 8 d'abril de 2022 Finalitzat

0106 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 06 - Compartir, protegir i revisar documents 10 h Virtual Internet Del 19 d'abril al 2 de maig de 2022 Finalitzat  
0107 Taller virtual de M. Word 2010.Mòdul 07 - Documents mestres 10 h Virtual Internet Del 3 al 13 de maig de 2022  Finalitzat
0108 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 08 - Plantilles i formularis 10 h Virtual Internet Del 16 al 27 de maig de 2022 Finalitzat
0109 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 01 - Entorn, formats i opcions bàsiques 10 h Virtual Internet Del 31 de gener a 11 de febrer de 2022 Finalitzat
0110 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 02 - Fórmules i funcions 15 h Virtual Internet Del 14 de febrer al 4 de març de 2022 Finalitzat
0111 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 03 - Gràfics de dades 10 h Virtual Internet Del 7 al 18 de març de 2022 Finalitzat
0112 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 04 - Llistes, anàlisi de dades i accés a dades externes 15 h Virtual Internet Del 21 de març al 8 d'abril de 2022 Finalitzat
0113 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 05 - Fórmules avançades 10 h Virtual Internet Del 19 d'abril al 2 de maig de 2022 Finalitzat
0114 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 06 - Plantilles, esquemes, formularis i compartir dades 15 h Virtual Internet Del 3 al 20 de maig de 2022 Finalitzat
0115 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 07 - Power pivot bàsic 15 h Virtual Internet Del 23 de maig al 10 de juny de 2022 Finalitzat 
0116 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell bàsic (edició 1) 25 h Virtual Internet Del 16 de maig al 17 de juny de 2022   Finalitzat
0117 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell intermedi (edició 1) 50 h Virtual Internet Del 19 d'abril al 23 de juny de 2022 Finalitzat
0118b  Teams i Onedrive (edició 1) 4 h  Videoconferència Adobe Connect 18 de maig de 2022  Finalitzat
 0119b  Treball col·laboratiu amb Ms. Teams i Ms. One Drive (edició 1)  4 h  Videoconferència  Adobe Connect  13 de juny de 2022 Finalitzat 

03 - Atenció a la ciutadania
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendariEstat      
0301Informació i sensibilització sobre els processos de participació ciutadana2 hVideoconferènciaAdobe Connect12 de maig de 2022Finalitzat
 0302Desenvolupament de processos de participació ciutadana  20 hPresencial +  VideoconferènciaDiputació de Lleida + Adobe Connect23, 25 i 30 de maig, 1, 6, 8, 13, 15 i 22 de juny de 2022Finalitzat


04 - PRL i Salut
             
             
             
Codi  Nom del curs                                                     Durada Modalitat Lloc Calendari       Estat  
0401  Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA  (edició 1)             6 h Presencial  Lleida 17 de febrer de 2022    Finalitzat
0402  Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA  (edició 2) 6 h  Presencial   Lleida 21 de febrer de 2022  Finalitzat
0403 Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA  (edició 3) 6 h  Presencial    Agramunt  7 de gener de 2022 Finalitzat
0404 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 1)  1, 5 h  Presencial     Lleida 3 de febrer de 2022  Finalitzat
0405  Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 2)  1, 5 h  Presencial  Lleida 3 de febrer de 2022
Finalitzat
0406 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 3)  1,5 h  Presencial  Lleida 4 de febrer de 2022  Finalitzat 
0407  Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 4)  1,5 h  Presencial   Lleida 4 de febrer de 2022  Finalitzat
0408  Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 5)  1,5 h  Presencial   Lleida 9 de febrer de 2022  Finalitzat
0409 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 6)  1,5 h  Presencial    Lleida 9 de febrer de 2022  Finalitzat
0411  Equips d'emergència (edició 1)
13 h  Presencial    Lleida 24 i 25 de febrer i 28 de febrer de 2022
Finalitzat
0412
Curs on-line de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals 50 h  Virtual  Internet  Del 25 de febrer al 31 de març de 2022  Finalitzat
0432  Mifisionline                                                                                                           1 h         Online           Internet      Abril, maig i juny de 2022                          Finalitzat05 - Llengües
Codi    Nom del curs                                                       Durada    Modalitat Lloc                                                  Calendari Estat                     
0501 Curs On-line d'anglès Oxford English (edició 1)    80 h Virtual Internet Del 21 de febrer al 24 de juny de 2022 Finalitzat
0502 Curs interactiu de francès amb conversa on-line (edició 1) 80 h Virtual Internet Del 21 de febrer al 24 de juny de 2022  Finalitzat
0503 Curs interactiu d'alemany amb conversa (en línia) (edició 1) 80 h Virtual Internet Del 21 de febrer al 24 de juny de 2022     Finalitzat
0504 Nivell C2 de català (en línia) (edició 1) 90 h En línia  Internet De l'1 de març al 29 de juliol de 2022 Finalitzat
0505 Nivell C2 de català (en línia) (edició 2) 90 h En línia  Internet De l'1 de març al 29 de juliol de 2022 Finalitzat
0506b Pronoms febles (edició 1) 8 h Videoconferència  Adobe Connect  8, 10, 15 i 17 de març de 2022 Finalitzat
0507b Pronoms relatius (edició 1) 8 h Videoconferència Adobe Connect  22, 24, 29 i 31 de març de 2022 Finalitzat
0508b  Redacció de documents administratius (edició 1) 20 h  Videoconferència  Adobe Connect  1, 3, 8, 15, 17, 22, 24 de febrer; 1 de març de 2022 Finalitzat
0509b Redacció de documents administratius (edició 2) 20 h Videoconferència Adobe Connect  5, 10 , 12, 17, 19, 24, 26, 31 de maig, 2 i 7 de juny de 2022 Finalitzat
0510b Redacció de documents administratius (edició 3) 20 h Videoconferència Adobe Connect  5, 10 , 12, 17, 19, 24, 26, 31 de maig, 2 i 7 de juny de 2022 Finalitzat
0511b Redacció d'informes i resolucions (edició 1)  8 h Videoconferència Adobe Connect  25 de maig; 1, 8 i 15 de juny de 2022 Finalitzat
0512b Redacció d'informes i resolucions (edició 2) 8 h Videoconferència Adobe Connect  9, 14, 16 i 21 de juny de 2022 Finalitzat
0513b Redacció d'informes i resolucions (edició 3)  8 h Videoconferència Adobe Connect  9, 14, 16, 21 de juny de 2022 Finalitzat
0514b Signes de puntuació i connectors (edició 1) 8 h Videoconferència Adobe Connect  5, 7, 21 i 26 d'abril de 2022 Finalitzat

06 - Igualtat
Codi Nom del curs                                                                       Durada        Modalitat                                                       Lloc                                                    Calendari                                 Estat
0602  Estratègies per a un ús igualitari de la llengua  10 h Virtual i VideoconferènciaMoodle i Adobe Connect Del 28 d'abril al 2 de juny de 2022 Finalitzat07 - Econòmic
Codi Nom del curs Durada   Modalitat  Lloc                        Calendari                                               Estat          
0701 Comptable i pressupostària (nivell inicial)(edició 1)  25 h  Presencial  Urgell 26 d’abril, 3, 10, 17 i 24 de maig de 2022 Finalitzat
0702 Comptable i pressupostària (nivell mig) (edició 1) Pendent de determinar 
0703b  L'IVA a l'administració local                                8 h Videoconferència      Adobe Connect           8, 15 i 22 de febrer i 1 de març de 2022        Finalitzat
0704 Tancament comptable anual i rendició de comptes (edició 1) 10 h Presencial Urgell 2 i 9 de febrer de 2022 Finalitzat
 0705  Memòria de costos dels serveis  10 h Presencial  Garrigues  1 i 8 de juny de 2022 Finalitzat


09 - Promoció
Codi  Nom del curs                                                                Durada   Modalitat       Lloc              Calendari                             
Estat       
0901b

Taller de dades estadístiques aplicades a l’ús de l’Observatori de dades socioeconòmiques(edició 1)

3 h Videoconferència     
Adobe Connect 24 de febrer de 2022 Finalitzat                  
0902b Fons europeus i comarques de Lleida on som ara 2,5 h Videoconferència  Adobe Connect  24 de març de 2022 Finalitzat  
0903b Taller per assessorar empremedors amb agilitat i eficàcia (edició 1)     12 h Videoconferència Adobe Connect  19 i 26 de maig; 2 i 9 de juny de    2022            Finalitzat 
0905 Sistemes d'informació socioeconòmica locals 3 h Presencial Diputació Lleida  17 de març de 2022 Finalitzat
0905b   Sistemes d'informació socioeconòmica locals 3 h Videoconferència  Adobe Connect  17 de març de 2022  Finalitzat
0906b  Gestió, intervenció i valorització del paisatge des de l'escala local 15 h  Videoconferència  Adobe Connect  26 i 28 d'abril, 3, 5, 10 i 12 de maig de 2022  Finalitzat


10 - Jurídic
Codi Nom del curs                                     Durada   Modalitat                          Lloc         Calendari                       Estat              
1001 Contractació pública reservada 3,5 h Presencial     Diputació Lleida  11 de febrer de 2022 Finalitzat
1001b  Contractació pública reservada  3,5 h Videoconferència Adobe Connect 11 de febrer de 2022 Finalitzat
1002b Aspectes destacats de la Llei 92017, de 8 de novembre, de contractes 16 h Videoconferència Adobe Connect 15, 17, 22 i 24 de febrer; 1, 3, 8 i 10 de març de 2022 Finalitzat
1003b Transparència i protecció de dades 12 h Videoconferència Adobe Connect 15, 17, 22, 24, 29 i 31 de març de 2022 Finalitzat


11 - RRHH
Codi   Nom del curs Durada  Modalitat                                    Lloc                                                 Calendari                Estat            
1101 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 1) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle Del 28 de març al 8 d'abril de 2022 Finalitzat
1102 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 2) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle Del 25 d'abril al 6 de maig de 2022 Finalitzat
1103 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 3) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle Del 23 de maig al 3 de juny de 2022 Finalitzat
1104 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 4) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle             Del 27 de juny al 8 de juliol de 2022  Finalitzat
1105 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 5)  8 h  Virtual Aula virtual Moodle Del 2 al 13 de maig de 2022 Finalitzat
1107 Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 1) (exclusiu Diputació) 8 h   Virtual  Aula virtual Moodle  Del 28 de març al 8 d'abril de 2022   Finalitzat
1108 Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 2) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle Del 25 d’abril al 6 de maig de 2022  Finalitzat
1109  Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 3) (exclusiu Diputació) 8 h  Virtual  Aula virtual Moodle  Del 23 de maig al 3 de juny de 2022  Finalitzat
1110  Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 4) (exclusiu Diputació) 8 h  Virtual   Aula virtual Moodle   Del 27 de juny al 8 de juliol de 2022   Finalitzat 
 1111  Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 5)  8 h   Virtual    Aula virtual Moodle    Del 2 al 13 de maig de 2022 Finalitzat


13 - Educació/Formació
Codi    Nom del curs                                                              Durada          Modalitat              Lloc             Calendari   Estat  
1302 Educació holística   20 h Videoconferència  Adobe Connect                18 i 19 de febrer; 4, 5, 18 i 19 de març de 2022  Finalitzat 
1303 Ús de les xarxes socials en formació  20 h  Presencial  Lleida 20, 21, 22, 27, 28, 29 i 30 de juny de 2022  Finalitzat


14 - Imatge i disseny
Codi   Nom del curs                                                                                                  Durada  Modalitat               Lloc                             Calendari                                                Estat             
1401 Tractament digital de la imatge amb Gimp (en línia) (edició 1) 25 h Virtual Aula virtual Moodle     Del 20 d'abril al 30 de juny de 2022
Finalitzat
1402 Disseny per a no dissenyadors amb Canva (en línia) (edició 1) 20 h Virtual Aula virtual Moodle Del 21 d'abril al 30 de juny  2022 Finalitzat
             

        
15 - Mobilitat
Codi   Nom del curs  Durada  Modalitat          Lloc     Calendari Estat             
1501 Renovació certificat aptituds conductors professionals (CAP)  35 h Presencial Sort 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 i 29 d'abril de 2022Finalitzat


16 - Manteniment
Codi   Nom del curs   Durada  Modalitat  Lloc  Calendari   Estat         
1601  Execució d'obres de manteniment en la via pública i edificacions municipals  25 h  Presencial  Lleida   19, 21, 26, 28 d'abril;  3 i 5 de maig de 2022 Finalitzat 
1602 Manipulador d’aliments en matèria de gestió de l’aigua (edició 1)  7 h  Videoconferència   Adobe   Connect  24 i 26 de maig de 2022 Finalitzat 
1603 Mantenidors de piscines municipals o publiques (edicio 1)  10 h   Videoconferència  Adobe Connect  14 i 16 de juny de 2022 Finalitzat
 1605  Iniciació en la reconstrucció de murs de pedra seca  30 h  Presencial   Cerdanya 15, 16, 17, 20 i 21 de juny de 2022, de 9 a 15 h Finalitzat


18 - Direcció i comandament
Codi  Nom del curs Durada   Modalitat            Lloc Calendari Estat
1801 Comunicació efectiva                                 8 h Presencial          Lleida           31 de maig i 2 de juny de 2022               Finalitzat           


21 - Atenció a les persones
Codi   Nom del Curs                                                  
Durada      
Modalitat  Lloc                Calendari   Estat
2101 Supervisió de l'organització dels Serveis Socials   14 h Presencial  Cervera 20 de gener, 17 de febrer i 17 de març de 2022  Finalitzat       
2105 Supervisió del funcionament dels Equips de Serveis Socials des del model sistèmic i la teoria del vincle  25 h Presencial 
 Borges Blanques                                    
24 de febrer, 24 març, 2 de juny, 28 d'octubre i 1 de desembre de  2022                             Inscripció Tancada                         
2106  Aplicació pràctica del model Sistèmic i la teoria  del vincle als serveis socials   25 h  Presencial   Mollerussa                              11 i 31 de març, 29 d'abril, 26 de maig, 30 de juny, 23 de setembre, 27 d'octubre i 11 de novembre de 2022.     Inscripció Tancada  
2107  Anàlisi del Genosociograma des de la sistèmica de l'Inconscient Familiar(AGSIF).
Nivell 3 
                    
 20 h Presencial   Tàrrega 10 de març, 13 d'abril, 12 de maig i 1 de juny de 2022.  Finalitzat 


30 - Desenvolupament de persones
Codi  Nom del Curs                Durada       Modalitat                 Lloc                                                          Calendari         Estat    
3003b Eines per acompanyar els processos de canvi (edició 1)  15 h Videoconferència     Adobe Connect 17, 22 i 29 de març, 4 i 8 d'abril de 2022, de 9 a 12 h Finalitzat
3004b  Resiliència, com sortir enfortits de les crisis i els canvis (edició 1)  9 h Videoconferència  Adobe Connect 25 d'abril, 2 i 9  de maig de 2022 Finalitzat
3005   Educació de la veu: viu la teva veu  30 h Presencial  Lleida 25 de març; 1, 8, 22 i 29 d'abril; 6, 13, 20 i 27 de maig i 3 de juny de 2022 Finalitzat


Última modificación: jueves, 25 de julio de 2024, 10:04