OFERTA FORMATIVA

DESTINATARIS

Els destinataris d'aquesta oferta formativa és el personal públic, no electe, de les entitats públiques locals adherides al pla agrupat de formació AFEDAP promogut per la Diputació de Lleida i l'ACM.

INSCRIPCIÓ

Com a norma general, podeu formalitzar la inscripció, com a molt tard, una setmana abans de l’inici de cada acció formativa mitjançant els següents procediments: 

  • El personal de la Diputació de Lleida podreu presentar les sol·licituds mitjançant el procediment habitual (presentació del formulari de sol·licitud de cursos al registre central). Podeu accedir al document de sol·licitud de cursos que està a la carpeta "RR.HH" del comú de la Intranet (\\sarroca\comu\RR.HH\InstànciaCursos.doc"), i afegir també el de cursos online quan siguin cursos virtuals sense un horari definit (\\sarroca\comu\RR.HH\CursosOnline.doc").
  • El personal de l’Ajuntament de Lleida podreu presentar les sol·licituds mitjançant la vostra intranet e-procs formació.
  • El personal d'altres administracions locals podreu presentar les  sol·licituds omplint el següent formulari electrònic 


OFERTA FORMATIVA PROVISIONAL 1r SEMESTRE 2023 


01 - Noves tecnologies
 Codi  Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
 0101Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 01 - Entorn, formats i opcions bàsiques
 10 h Virtual Internet Del 27 de febrer al 10 de març de 2023Finalitzat
 0102Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 02 - Fórmules i funcions 15 h Virtual InternetDel 13 al 31 de març de 2023
Finalitzat
 0103Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 03 - Gràfics de dades 10 h Virtual InternetDe 1'11 al 21 d'abril de 2023 Finalitzat
 0104Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 04 - Llistes, anàlisi de dades i accés a dades externes 15 h Virtual InternetDel 24 d'abril al 12 de maig de 2023Finalitzat
 0105Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 05 - Fórmules avançades 10 h Virtual InternetDel 15 al 26 de maig de 2023 Finalitzat
 0106Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 06 - Plantilles, esquemes, formularis i compartir dades 15 h Virtual InternetDel 29 de maig al 16 de juny de 2023 En curs
 0107Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 07 - Power pivot bàsic 15 h Virtual InternetDel 19 de juny al 7 de juliol de 2023 Període d'inscripció
 0108 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell bàsic (edició 1) 25 h Virtual  InternetDe l'1 al 31 de març de 2023Finalitzat
 0109 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell intermedi (edició 1) 50 h Virtual InternetDe l'1 de març al 12 de maig de 2023 Finalitzat
 0110
 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell avançat (edició 1) 40 h Virtual InternetDel 15 de maig al 14 de juliol de 2023 En curs
 0111 Bases de dades M.Access 2010 (Nivell inicial) (edició 1)  20 h Virtual InternetDel 3 al 28 d'abril de 2023 Finalitzat
 0112 Presentacions eficaces en M. PowerPoint (edició 1) 15 h Virtual InternetDel 2 al 19 de maig de 2023 Finalitzat
 0113 Planificar, organitzar i gestionar l'agenda i les tasques amb Outlook 2010 20 h Virtual InternetDel 22 de maig al 16 de juny de 2023  En curs
 0114 Desenvolupament de competències digitals en Internet (edició 1) 30 h Virtual InternetDel 19 de juny al 14 de juliol de 2023 Període d'inscripció
 0115 Teams i Onedrive (edició 1) 4 h Videoconferència InternetPendent de  determinar 
 0116 Treball col·laboratiu amb Ms. Teams i Ms. One Drive (edició 1) 4 h Videoconferència InternetPendent de  determinar 
 0117b Ciberseguretat per a personal d'oficina (edició 1) 3 h Videoconferència InternetPendent de  determinar 
 0118b Ciberseguretat en el teletreball (edició 1) 3 h Videoconferència InternetPendent de  determinar 
 0119b Ciberseguretat per a comandaments intermedis i directius (edició 1) 3 h Videoconferència InternetPendent de  determinar 
       


02 - Administració
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      

          


03 - Atenció a la ciutadania
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendariEstat      
0301bPressupostos participatius. Possibilitats i límits  13 h Videoconferència  Internet 30 de març, 13, 20, 27 d'abril i 4 de maig de 2023Finalitzat
0302bInfografia 3.0 Activa't per generar comunicacions corporatives visuals i impactants (edició 1)  10 h         Videoconferència 
 Internet 1, 8, 15 i 22 de març de 2023Finalitzat
0303bInfografia 3.0 Activa't per generar comunicacions corporatives visuals i impactants (edició 2)  10 h Videoconferència  Internet  9, 16, 23 i 30 de març de 2023Finalitzat


04 - PRL i Salut
 Codi Nom del curs         Durada     Modalitat    Lloc Calendari       Estat  
0406 Ús d'aparells Desfibril·ladors externs automàtics (edició 1)  6h Presencial   Lleida     6 de març de 2023Finalitzat
0407 Ús d'aparells Desfibril·ladors externs automàtics (edició 2)       6h Presencial   Lleida    7 de març de 2023Finalitzat
0408 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 1)1.30 h  Presencial   Lleida 8 de febrer de 2023 Finalitzat
0409 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 2) 1.30 h 
 Presencial  Lleida 8 de febrer de 2023 Finalitzat
0410 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 3) 
1.30 h  Presencial   Lleida 13 de febrer de 2023 Finalitzat  
0411 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 4) 
1.30 h  Presencial Lleida 
 13 de febrer de 2023 
Finalitzat
0412 Equips d'emergència (edició 1)
13 h Presencial
 Lleida 
 15, 16 i 17 de febrer de 2023   
Finalitzat
0413 15 minuts per al teu benestar4,5 h Videogravació 
InternetDel 20 de febrer al 19 de juny de 2023 Període d'inscripció
0415 Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de persones (edició 1)8 hPresencial Lleida 13 i 14 de març de 2023Finalitzat

0417 Ús d'aparells Desfibril·ladors externs automàtics (edició 3)    6 h Presencial   Lleida   13 de març de 2023  Finalitzat
0418 Ús d'aparells Desfibril·ladors externs automàtics (edició 4)  6 h Presencial  Lleida  14 de març de 2023 Finalitzat
0416  Equips  d'emergència (edició 2)  13 h Presencial  Lleida  12, 13 i 14 d'abril de 2023   Finalitzat
0419 Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de perrsones(edició 2)   8 h Presencial  Lleida  18 i 21 d'abril de 2023     Finalitzat
0420  Reciclatge Desfibril·ladors externs automàtics DEA (edició 5)  1,5 h Presencial  Lleida  15 de març de 2023 Finalitzat
0422  Curs on-line de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals (edició 1)  50 h On-line  Internet   Del 3 d'abril al 10 de maig de 2023  Finalitzat 
 0433 Manipulador d'aliments i intoleràncies alimentàries  8 h  Presencial  Àger  15 i 22 de maig de 2023 Finalitzat


05 - Llengües
Codi   Nom del curs                       Durada   ModalitatLloc          CalendariEstat     
0501b Preparació del nivell intermedi de Català (B2) (edició 1) 77,30 h  Videoconferència + Aula Virtual  InternetDe l'1 de febrer al 10 de maig de 2023Finalitzat
0502b Preparació del nivell de suficiència de Català (C1) (edició 1)  94 h  Videoconferència + Aula Virtual InternetDe l'1 de febrer al 18 de maig de 2023Finalitzat
0503  Curs On-line d'anglès Oxford English (edició 1)    80 h Aula virtual Internet Del 7 de març al 7 de juliolEn curs
0504 Curs interactiu de francès amb conversa (en línia) (edició 1) 80 h Aula virtual Internet Del 7 de març al 7 de juliolEn curs
0505 Curs interactiu d'alemany amb conversa (en línia) (edició 1) 80 h Aula virtual Internet Del 7 de març al 7 de juliolEn curs


06 - Igualtat
Codi Nom del curs                                                                 Durada        Modalitat                                                       Lloc                                                    Calendari                                Estat


   


07 - Econòmic
Codi Nom del curs Durada   Modalitat  Lloc                        Calendari                                              Estat          
0701Comptabilitat pública (EAPC)  Aula virtual InternetPendent de determinar
0702b  L'IVA a l'administració local   8h  Videoconferència Internet Pendent de determinar 


09 - Promoció
Codi Nom del curs                                                               Durada  Modalitat      Lloc             Calendari                             
Estat       
0901Assessorar emprenedors/es amb agilitat i eficàcia (edició 1)  16 h PresencialLleida15 i 23 de febrer; 2 i 9 de març de 2023 Finalitzat 
0902FonsUECat: Fons europeus i comarques de Lleida: on som ara?  2,5 h Videoconferència Internet 29 de març de 2023        Finalitzat
0903b Claus per a l'organització i gestió integral d'una fira. L'espai  firal (edició 1) 2,5 h VideoconferènciaInternet 27 d'abril de 2023Finalitzat
0904bGestió de projectes europeus (inicial) 6 h Videoconferència Internet 18 i 24 de maig de 2023Finalitzat
0905bFactors d'èxit en la presentació de projectes europeus 5 h Videoconferència Internet 8 i 15 de juny de 2023Període d'inscripció


10 - Jurídic
CodiNom del curs         Durada  Modalitat                Lloc         Calendari                   Estat            
1001  Aspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 1 (edició 1)  16,5 hPresencial Lleida  9 , 16 i 23 de març de 2023Finalitzat
1001b Aspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 1 (edició 1)  16,5 hVideoconferència Internet 9 , 16 i 23 de març de 2023Finalitzat
1002Aspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 2 (edició 1)  31,5 hPresencial Lleida13, 21 i 28 de març; 11, 18 i 25 d'abril; 2, 9 i 16 de maig de 2023Finalitzat
1002b Aspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 2 (edició 1)  31,5 hVideoconferència Internet13, 21 i 28 de març; 11, 18 i 25 d'abril; 2, 9 i 16 de maig de 2023 Finalitzat
1003Aspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 3 (edició 1)  11 hPresencial  Lleida26 i 31 de maig de 2023Finalitzat
1003bAspectes bàsics del funcionament de l'administració pública local. Mòdul 3 (edició 1)  11 hVideoconferència  Internet26 i 31 de maig de 2023Finalitzat
1004Constitució i definició del cartipàs municipal (edició 1)5 hPresencialCerdanya3 de maig de 2023
Finalitzat
1005Constitució i definició del cartipàs municipal (edició 2)5 h Presencial Lleida22 de maig de 2023Finalitzat
 1005bConstitució i definició del cartipàs municipal (edició 2) (videoconferència)5 h Videoconferència  Internet22 de maig de 2023Finalitzat

11 - RRHH
Codi  Nom del curs
Durada    
   
Modalitat                                   

Lloc                                                    
Calendari                   Estat     
1101El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 1) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 27 de febrer al 10 de març de 2023Finalitzat 
1102El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 2) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 27 de març al 14 d'abril de 2023Finalitzat
1103El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 3) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 24 d'abril  al 5 de maig de 2023Finalitzat
1104 El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 4) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 29 de maig al 9 de juny de 2023
1105 El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 5)8 h Aula virtual InternetPendent de determinar 
 
1106Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 1) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual Internet            Del 27 de febrer al 10 de març de 2023
Finalitzat
1107Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 2) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 27 de març al 14 d'abril de 2023
Finalitzat
1108Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 3) (exclusiu Diputació)8 h   Aula virtual InternetDel 24 d'abril  al 5 de maig de 2023
Finalitzat 
1109 Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 4) (exclusiu Diputació)8 h Aula virtual InternetDel 29 de maig al 9 de juny de 2023
 
1110 Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (edició 5) 8 h  Aula virtual InternetPendent de determinar  
1111 Recursos humans per a l'administració local (edició 1) (virtual)30 h Aula virtual InternetPendent de determinar 
       
       

13 - Educació
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
1301Una mirada a la petita infància des de l'Educació Viva i la pedagogia sistèmica20 h  PresencialBellpuig 21 d'abril, 5, 12, 26, i 27 de maig de 2023Finalitzat

 


 
14 - Imatge i disseny
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
1401 Tractament digital de la imatge amb Gimp 2.10 (en línia) (edició 1) 25 h  VirtualAula virtual MoodleDel 27 de març al 19 de maig de 2023Finalitzat
1402  Disseny per a no dissenyadors amb Canva (en línia) (edició 1)20 h  VirtualAula virtual MoodleDel 22 de maig al 14 de juliol de 2023 En curs
    

 

15 - Mobilitat
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
1501Conducció eficient de turismes (validat per ICAEN) i conducció segura (edició 1) 8 h  Presencial   Pendent de determinar 
1502 Conducció vehicles tot terreny. Nivell 1 (edició 1)8 h  Presencial Pendent de determinar
 

16 - Manteniment
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
1601Gestió de xarxes públiques de distribució d'aigua (edició 1)  5 hPresencial i VC   Lleida18 d'abril de 2023 Finalitzat
1602Mantenidors de piscines municipals o públiques (edició 1)  10 h Presencial Lleida 30 de maig i 1 de juny de 2023    Finalitzat

17 - Urbanisme i medi ambient
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
1701Formació inicial per a la gestió de subministraments energètics amb SIE   2hVideoconferència   Internet 14 d'abril de 2023   Finalitzat 


21 - Atenció a les persones
Codi  Nom del Curs                                                  DuradaModalitatLloc        CalendariEstat
2101Supervisió clínica de casos des del model Sistèmic i la teoria del Vincle als equips de serveis socials (Segarra)44 h Presencial Segarra 19 gener, 22 febrer, 16 març, 20 abril, 23 maig, 15 juny, 21 setembre, 19 octubre, 16 novembre i 21 desembre de 2023En curs 
2102Anàlisi del Genosociograma des de la Sistèmica de l'Inconscient Familiar. Nivell 4 (Urgell)25 h Presencial Urgell12 gener, 16 febrer, 22 març, 12 abril i 17 maig de 2023
Finalitzat
2103Anàlisi del Genosociograma des de la Sistèmica de l'inconcient familiar. Nivell 2 (Noguera)20 hPresencialNoguera8 de febrer, 8 de març, 13 d'abril i 10 de maig de 2023Finalitzat
2104Anàlisi del Genosociograma des de la Sistèmica de l'Inconscient Familiar. Nivell 4 (Segarra)20 hPresencial  Segarra  1 i 29 de març, 26 d'abril i 31 de maig de 2023.Finalitzat
 2105Supervisió de casos pràctics en l'àmbit dels serveis socials bàsics i especialitzats (edició 1) (Garrigues) 20 h Presencial  Garrigues  19 de maig, 16 de juny, 15 de setembre, 20 d'octubre i   17 de novembre de 2023En curs

28 - Cossos de seguretat
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
2801 Capacitació per a la detecció d'alcohol i drogues (edició 1)  25 h Presencial  Lleida  17, 18 i 21 d'abril de 2023  Finalitzat 


OFERTA FORMATIVA PROVISIONAL 2on SEMESTRE 2022 

01 - Noves tecnologies
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
0120Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell intermedi (edició 2)50 h   Aula virtualInternet  Del 27 de setembre al 22 de desembre de 2022    Inscripció   tancada
0121Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell avançat (edició 1)40 h   Aula virtual
Internet
Del 26 de setembre al 18 de novembre de 2022 Finalitzat
0122Presentacions eficaces en M.PowerPoint15 h   Aula virtualInternetDel 26 de setembre al 16 d'octubre de 2022 Finalitzat
0123Planificar, organitzar i gestionar l'agenda i les tasques amb M.Outlook 2010 20 h   Aula virtual
InternetDel 24 d'octubre al 18 de novembre de 2022 Finalitzat
0124Desenvolupament de competències digitals en Internet30 h   Aula virtualInternetDel 28 de novembre al 23 de desembre de 2022Inscripció tancada

0125bCiberseguretat per a personal d'oficina (edició 1)3 h  Videoconferència Internet6 d'octubre de 2022 Finalitzat 
0127bCiberseguretat en el teletreball (edició 1)3 h  Videoconferència Internet25 d'octubre de 2022  Finalitzat
0128bCiberseguretat per a comandaments intermedis i directius (edició 1)3 h  Videoconferència  Internet25 de novembre de 2022Finalitzat
0129bM. Teams  i M. Onedrive (edició 2) 4 h  VideoconferènciaInternet8 de novembre de 2022 Finalitzat

02 - Administració
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendari   Estat      
0201Gestió d'expedients en paper i electrònic en l'Administració local (edició 1)5 h Presencial Pallars Sobirà    17 de novembre de 2022 Finalitzat 
0202Gestió d'expedients en paper i electrònic en l'Administració local (edició 2)5 h Presencial  Alt Urgell  10 de novembre de 2022 Finalitzat 03 - Atenció a la ciutadania
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendariEstat      
0303bPressupostos participatius. Possibilitats i límits13 h  Videoconferència Internet 4, 11, 18, 25 d’octubre i 8 de novembre de 2022  Finalitzat
0304bInfografia 3.0 Activa't per generar comunicacions corporatives visuals i impactants        10 h  Videoconferència Internet  13, 15, 20 i 22 de desembre de 2022Inscripció tancada


04 - PRL i Salut
 Codi Nom del curs         Durada Modalitat Lloc Calendari    Estat  
0415 Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de persones        8 h Presencial Lleida9 i 10 de novembre de 2022Finalitzat
0418 Curs de primers auxilis per a cossos de seguretat i ordre públic (edició 1) 8 h Presencial  Lleida14 i 17 de novembre de 2022Finalitzat

0419Equips d'emergència (edició 2)13 h Presencial  Lleida2 i 3 de novembre de 2022Finalitzat
0420Ús d'aparells desfibril·ladors externs automàtics (edició 3)6 h 
Presencial Lleida10 de novembre de 2022Finalitzat
0421
Ús d'aparells desfibril·ladors externs automàtics (edició 4)                              6 h 
Presencial 
Lleida
16 de novembre de 2022Finalitzat
0422
Ús d'aparells desfibril·ladors externs automàtics (edició 5) 
6 h PresencialSolsona
18 de novembre de 2022
Finalitzat 
0423
Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 8) 1.30 h 
Presencial 
Cervera
1 de setembre de 2022 
Finalitzat
0424
Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 9) 
1.30 h Presencial 
Lleida
3 d'octubre de 2022 
Finalitzat
0425
Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 10)
1.30 h  Presencial  Lleida
3 d'octubre de 2022 
Finalitzat
0426Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 11)
1.30 h 
Presencial  Lleida4 d'octubre de 2022
Finalitzat
0427
Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 12)
1.30 h  Presencial  Lleida
4 d'octubre de 2022
Finalitzat
0428Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 13)
1.30 h  Presencial Lleida
10 d'octubre de 2022
Finalitzat
0429Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 14)
1.30 h  Presencial Lleida
10 d'octubre de 2022
Finalitzat
0430
Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 15)
1.30 h  Presencial Torres de Segre7 de novembre de 2022Finalitzat
 0470Primers auxilis per a cossos de seguretat i ordre públic (edició 2)    8 h Presencial Lleida 22 i 25 de novembre de 2022    Finalitzat
 0471Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de persones (edició 2)   8 h Presencial Lleida 22 de novembre de 2022Finalitzat
 0472 Seguretat en l'ús de plataformes i cistelles elevadores de persones (edició 3)  8h Presencial Lleida 28 de novembre de 2022Finalitzat05 - Llengües
Codi   Nom del curs                       Durada   ModalitatLloc          CalendariEstat     
0516bRedacció de documents administratius (edició 4)20 h  Videoconferència Internet14, 21, 28 de setembre; 5, 19, 26, d'octubre; 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2022Finalitzat
0517bRedacció de documents administratius (edició 5)20 h VideoconferènciaInternet14, 21, 28 de setembre; 5, 19, 26, d'octubre; 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2022Finalitzat
0518bPronoms febles (edició 2)8 h Videoconferència Internet15, 22 de setembre; 6, 13 d’octubre de 2022Finalitzat
0519bPronoms relatius (edició 2)8 h VideoconferènciaInternet15, 22 de setembre; 6, 13 d’octubre de 2022Finalitzat
0520bSignes de puntuació i connectors (edició 2)8 h VideoconferènciaInternet 20, 27 d'octubre; 3, 10 de novembre de 2022Finalitzat
0521bRedacció d'informes i resolucions (edició 4) 8 h VideoconferènciaInternet 20, 27 d'octubre; 3, 10 de novembre de 2022Finalitzat
0522bRedacció d'informes i resolucions (edició 5)8 h VideoconferènciaInternet  17, 24 de novembre; 1, 15 de desembre de 2022Finalitzat
0523bRedacció d'informes i resolucions (edició 6) 8 h VideoconferènciaInternet  17, 24 de novembre; 1, 15 de desembre de 2022Finalitzat
0527Curs On-line d'anglès Oxford English (edició 2) 80 h Aula virtualInternetDel 19 de setembre al 31 de desembre de 2022Inscripció tancada
0528Curs interactiu de francès amb conversa on-line (edició 2)80 h Aula virtualInternetDel 19 de setembre al 31 de desembre de 2022 Inscripció tancada
0529Curs interactiu d'alemany amb conversa (en línia) (edició 2)80 h Aula virtualInternetDel 19 de setembre al 31 de desembre de 2022    Inscripció tancada
0530Francès AII / B1       30 hPresencialPuigcerdà 31 d'octubre; 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de novembre; 5, 12, 14, 19 i 21 de desembre de 2022 Finalitzat

06 - Igualtat
CodiNom del curs                                                                       Durada        Modalitat                                                       Lloc                                                    Calendari                                Estat
0605bPolítiques de promoció econòmica i turisme amb perspectiva de gènere 2 h  Videoconferència Internet19 d'octubre de 2022Finalitzat
0606bPolítiques de serveis a les persones amb perspectiva de gènere 2 h  Videoconferència Internet18 de novembre de 2022Finalitzat
0607Llei 11/2014 per eradicar l'LGTBTIfòbia per a personal de la Diputació de Lleida 2 h  PresencialDiputació de Lleida29 de novembre de 2022 Anul·lat
0608 Llei 11/2014 per eradicar l'LGTBTIfòbia per a personal directiu i electe de la Diputació de Lleida2 h  PresencialDiputació de Lleida28 de novembre de 2022
Finalitzat
 0609Introducció a la perspectiva de gènere 6 h  PresencialDiputació de Lleida13 i 27 d'octubre de 2022Finalitzat
 0610bPolítiques de joventut, cultura i esports amb perspectiva de gènere2 h  Videoconferència Internet2 de desembre de 2022Finalitzat


07 - Econòmic
CodiNom del cursDurada  Modalitat Lloc                       Calendari                                              Estat          
0702Comptable i pressupostària (nivell inicial) (edició 2)25 h PresencialLleida16, 23 de setembre i 7, 14 i 21 d’octubre de 2022Finalitzat
0706Comptable i pressupostària (nivell mitjà)(edició 1) 25 h  Presencial Lleida28 d’octubre, 4 i 11 de novembre, 2 i 15 de desembre de 2022Finalitzat
0707 Preparació i confecció del pressupost municipal (edició 1)                               10 h PresencialUrgell         28 de setembre i 5 d'octubre de 2022       Finalitzat
 

 


09 - Promoció
Codi Nom del curs                                                               Durada  Modalitat      Lloc             Calendari                             
Estat       
0904bTaller de dades estadístiques aplicades a l’ús de l’Observatori de dades socioeconòmiques (edició 1)1,5 h Videoconferència Internet29 de novembre de 2022Finalitzat
0907bMetodologies i eines per tal que les empreses siguin més innovadores (edició 1)    12 h VideoconferènciaInternet 15, 20 i 22 de setembre de 2022           Finalitzat
0908bEls fons europeus i les empreses (edició 1)2 h VideoconferènciaInternet6 d'octubre de 2022Finalitzat
0909b FonsUECat: Fons europeus i comarques de Lleida: on som ara? (edició 2)
2:30 h Videoconferència Internet 26 d'octubre de 2022 Finalitzat
0910b Claus per a l’organització i gestió integral d’una fira (edició 1)5 h Videoconferència Internet10 i 24 de novembre de 2022 Finalitzat


10 - Jurídic
CodiNom del curs         Durada  Modalitat                Lloc         Calendari                   Estat            
1005Aspectes bàsics de la funció de secretaria-intervenció en els ens locals (edició 1)49 h Presencial  Diputació   Lleida 14, 21 i 28 de setembre, 5, 18, 20 i 26 d'octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, 14 i 21 de desembre de 2022Inscripció tancada
1005bAspectes bàsics de la funció de secretaria-intervenció en els ens locals (edició 1)  49 hVideoconferència Internet14, 21 i 28 de setembre, 5, 18, 20 i 26 d'octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, 14 i 21 de desembre de 2022Inscripció tancada
1006Actualització en procediment administratiu (edició 1)  20 hPresencial Segarra3, 4, 5, 6 i 7 d'octubre de 2022Finalitzat
1007Procediment administratiu. Nivell bàsic (edició 1)  20 hPendent de determinar Pendent de determinar Pendent de determinarPeríode d'inscripció
 1008Aspectes bàsics del funcionament de l’administració pública local. Módul 1 (edició 1) (exclusiu Diputació)16, 5 h  Presencial Lleida 5, 13 i 24 d'octubre de 2022Finalitzat
 1009 Aspectes bàsics del funcionament de l’administració pública local. Módul 2 (edició 2) (exclusiu Diputació)28 h  Presencial Lleida7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 novembre de 2022Finalitzat
 1010Aspectes bàsics del funcionament de l’administració pública local. Módul 2 (edició 3) (exclusiu Diputació) 12 h Presencial Lleida 13 i 19 de desembre de 2022Finalitzat


11 - RRHH
Codi  Nom del curs
Durada    
   
Modalitat                                   

Lloc                                                    
Calendari                   Estat     
1112El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 6) 8 h  Aula virtual InternetDel 3 al 14 d'octubre de 2022Finalitzat
1113El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 7) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 19 al 30 de setembre de 2022Finalitzat
1114El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 8) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 17 al 28 d'octubre de 2022Finalitzat
1115El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 9) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual Internet            Del 14 al 25 de novembre de 2022Finalitzat
1116Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 6)8 h  Aula virtual InternetDel 3 al 14 d'octubre de 2022Finalitzat
1117Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 7) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual  Internet Del  19 al 30 de setembre de 2022 Finalitzat
1118Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 8) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual InternetDel 17 al 28 d'octubre de 2022Finalitzat
1119 Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 9) (exclusiu Diputació)8 h  Aula virtual   Internet Del 14 al 25 de novembre de 2022 Finalitzat
1120Recursos humans per a l'administració local (edició 1)
30 h  Aula virtual InternetDel 17 d'octubre al 16 de desembre de 2022 Finalitzat 
 
  


13 - Educació/Formació
Codi Nom del curs                             Durada  Modalitat   Lloc Calendari       
 Estat     
1304 El menjador escolar,  un espai educatiu9 h  PresencialPallars  Sobirà   24 de setembre i 1 d'octubre de 2022    Finalitzat 


  


14 - Imatge i disseny
Codi  Nom del curs                    Durada  Modalitat   Lloc  Calendari                Estat  
1403Disseny per a no dissenyadors amb Canva (en línia) (edició 2)20 h   Aula virtual    Internet Del 19 de setembre al 28 de novembre de 2022Finalitzat
       

        
15 - Mobilitat
Codi Nom del cursDurada  
Modalitat       
 Lloc     Calendari Estat             
1502Conducció eficient de turismes (validat per ICAEN) i conducció segura (edició 1) 8 h  Presencial Castellolí    17 d'octubre de 2022 Finalitzat
1503 Conducció vehicles tot terreny. Nivell 18 h  Presencial Castellolí 24 d'octubre de 2022 Finalitzat


16 - Manteniment
Codi  Nom del curs  Durada Modalitat Lloc Calendari  Estat         
1606 Manipulació de les instal·lacions de distribució d'aigua pel consum (edició 1)Pendent de determinarPendent de determinarPendent de determinar


   17 - Urbanisme i medi ambient
Codi Nom del cursDuradaModalitat      LlocCalendariEstat
1701Novetats i dubtes del programari SIE 
2 h     Videoconferència   Internet  15 de desembre de 2022   Finalitzat 


21 - Atenció a les persones
Codi  Nom del Curs                                                  DuradaModalitatLloc        CalendariEstat
2108Abús sexual infantil. Prevenció, abordatge i detecció20 h PresencialPla d'Urgell4, 11, 18 i 25 d'octubre, 8 de novembre de 2022 Finalitzat
2109Anàlisi del genosociograma des de la sistèmica de l'inconscient familiar.L’insconscient des d’una perspectiva sistèmica (nivell 2) (Personal de GSS)20 h Presencial
Segrià
21 de setembre, 19 d’octubre, 16 de novembre i 14 de desembre de  2022Finalitzat             
2110 Anàlisi del genosociograma des de la sistèmica de l'inconscient familiar. Nivell 3
 20 h Presencial Segarra22 de setembre, 18 d'octubre, 9 de novembre i 13 de desembre de 2022Finalitzat
2111Taller Growl (edició 1)15 h Presencial  Segrià14, 21 i 28 d'octubre de 2022 Finalitzat
2112Taller Growl (edició 2)15 h  Presencial  Segrià4, 18 i 25 de novembre de 2022Finalitzat
 2113Salut mental en els serveis socials (edició 1)12 h PresencialPallars Jussà15 i 16 de setembre de 2022Finalitzat
 2114El genosociograma des de la bio-psicogenealogia. L'inconccient des d'una perspectiva sistèmica. Nivell 120 h   Presencial  Noguera20 i 27 de setembre, 4 i 11 d'octubre de 2022Finalitzat
 2115Bones pràctiques en l'atenció a persones amb demència (edició 1)12 h   Presencial  Noguera13, 15 i 20 de setembre de 2022Finalitzat
 2116Bones pràctiques en l'atenció a persones amb demència (edició 2)12 h  Presencial  Noguera13, 15 i 20 de setembre de 2022Finalitzat


27 - Electes
Codi Nom del Curs           Durada   Modalitat            LlocCalendariEstat    

          
                                          OFERTA FORMATIVA PROVISIONAL 1r SEMESTRE 2022 
01 - Noves tecnologies
Codi  Nom del curs Durada   Modalitat   Lloc Calendari Estat      
0101 Taller virtual de M.Word 2010. M01 - Entorn, formats i funcions bàsiques 10 h Virtual Internet Del 31 de gener a 11 de febrer de 2022 Finalitzat
0102 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 02 - Taules 10 h Virtual Internet Del 14 de febrer al 25 de febrer de 2022 Finalitzat
0103 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 03 - Imatges i objectes gràfics 10 h Virtual Internet Del 28 de febrer a 11 de març de 2022 Finalitzat
0104 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 04 - Estils de text i referències 10 h Virtual Internet Del 14 al 25 de març de 2022 Finalitzat
0105 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 05 - Combinació de correspondència 10 h Virtual Internet Del 28 de març al 8 d'abril de 2022 Finalitzat

0106 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 06 - Compartir, protegir i revisar documents 10 h Virtual Internet Del 19 d'abril al 2 de maig de 2022 Finalitzat  
0107 Taller virtual de M. Word 2010.Mòdul 07 - Documents mestres 10 h Virtual Internet Del 3 al 13 de maig de 2022  Finalitzat
0108 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 08 - Plantilles i formularis 10 h Virtual Internet Del 16 al 27 de maig de 2022 Finalitzat
0109 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 01 - Entorn, formats i opcions bàsiques 10 h Virtual Internet Del 31 de gener a 11 de febrer de 2022 Finalitzat
0110 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 02 - Fórmules i funcions 15 h Virtual Internet Del 14 de febrer al 4 de març de 2022 Finalitzat
0111 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 03 - Gràfics de dades 10 h Virtual Internet Del 7 al 18 de març de 2022 Finalitzat
0112 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 04 - Llistes, anàlisi de dades i accés a dades externes 15 h Virtual Internet Del 21 de març al 8 d'abril de 2022 Finalitzat
0113 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 05 - Fórmules avançades 10 h Virtual Internet Del 19 d'abril al 2 de maig de 2022 Finalitzat
0114 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 06 - Plantilles, esquemes, formularis i compartir dades 15 h Virtual Internet Del 3 al 20 de maig de 2022 Finalitzat
0115 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 07 - Power pivot bàsic 15 h Virtual Internet Del 23 de maig al 10 de juny de 2022 Finalitzat 
0116 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell bàsic (edició 1) 25 h Virtual Internet Del 16 de maig al 17 de juny de 2022   Finalitzat
0117 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell intermedi (edició 1) 50 h Virtual Internet Del 19 d'abril al 23 de juny de 2022 Finalitzat
0118b  Teams i Onedrive (edició 1) 4 h  Videoconferència Adobe Connect 18 de maig de 2022  Finalitzat
 0119b  Treball col·laboratiu amb Ms. Teams i Ms. One Drive (edició 1)  4 h  Videoconferència  Adobe Connect  13 de juny de 2022 Finalitzat 

03 - Atenció a la ciutadania
Codi Nom del cursDurada  Modalitat  LlocCalendariEstat      
0301Informació i sensibilització sobre els processos de participació ciutadana2 hVideoconferènciaAdobe Connect12 de maig de 2022Finalitzat
 0302Desenvolupament de processos de participació ciutadana  20 hPresencial +  VideoconferènciaDiputació de Lleida + Adobe Connect23, 25 i 30 de maig, 1, 6, 8, 13, 15 i 22 de juny de 2022Finalitzat


04 - PRL i Salut
             
             
             
Codi  Nom del curs                                                     Durada Modalitat Lloc Calendari       Estat  
0401  Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA  (edició 1)             6 h Presencial  Lleida 17 de febrer de 2022    Finalitzat
0402  Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA  (edició 2) 6 h  Presencial   Lleida 21 de febrer de 2022  Finalitzat
0403 Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA  (edició 3) 6 h  Presencial    Agramunt  7 de gener de 2022 Finalitzat
0404 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 1)  1, 5 h  Presencial     Lleida 3 de febrer de 2022  Finalitzat
0405  Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 2)  1, 5 h  Presencial  Lleida 3 de febrer de 2022
Finalitzat
0406 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 3)  1,5 h  Presencial  Lleida 4 de febrer de 2022  Finalitzat 
0407  Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 4)  1,5 h  Presencial   Lleida 4 de febrer de 2022  Finalitzat
0408  Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 5)  1,5 h  Presencial   Lleida 9 de febrer de 2022  Finalitzat
0409 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 6)  1,5 h  Presencial    Lleida 9 de febrer de 2022  Finalitzat
0411  Equips d'emergència (edició 1)
13 h  Presencial    Lleida 24 i 25 de febrer i 28 de febrer de 2022
Finalitzat
0412
Curs on-line de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals 50 h  Virtual  Internet  Del 25 de febrer al 31 de març de 2022  Finalitzat
0432  Mifisionline                                                                                                           1 h         Online           Internet      Abril, maig i juny de 2022                          Inscripció tancada05 - Llengües
Codi    Nom del curs                                                       Durada    Modalitat Lloc                                                  Calendari Estat                     
0501 Curs On-line d'anglès Oxford English (edició 1)    80 h Virtual Internet Del 21 de febrer al 24 de juny de 2022 Finalitzat
0502 Curs interactiu de francès amb conversa on-line (edició 1) 80 h Virtual Internet Del 21 de febrer al 24 de juny de 2022  Finalitzat
0503 Curs interactiu d'alemany amb conversa (en línia) (edició 1) 80 h Virtual Internet Del 21 de febrer al 24 de juny de 2022     Finalitzat
0504 Nivell C2 de català (en línia) (edició 1) 90 h En línia  Internet De l'1 de març al 29 de juliol de 2022 Finalitzat
0505 Nivell C2 de català (en línia) (edició 2) 90 h En línia  Internet De l'1 de març al 29 de juliol de 2022 Finalitzat
0506b Pronoms febles (edició 1) 8 h Videoconferència  Adobe Connect  8, 10, 15 i 17 de març de 2022 Finalitzat
0507b Pronoms relatius (edició 1) 8 h Videoconferència Adobe Connect  22, 24, 29 i 31 de març de 2022 Finalitzat
0508b  Redacció de documents administratius (edició 1) 20 h  Videoconferència  Adobe Connect  1, 3, 8, 15, 17, 22, 24 de febrer; 1 de març de 2022 Finalitzat
0509b Redacció de documents administratius (edició 2) 20 h Videoconferència Adobe Connect  5, 10 , 12, 17, 19, 24, 26, 31 de maig, 2 i 7 de juny de 2022 Finalitzat
0510b Redacció de documents administratius (edició 3) 20 h Videoconferència Adobe Connect  5, 10 , 12, 17, 19, 24, 26, 31 de maig, 2 i 7 de juny de 2022 Finalitzat
0511b Redacció d'informes i resolucions (edició 1)  8 h Videoconferència Adobe Connect  25 de maig; 1, 8 i 15 de juny de 2022 Finalitzat
0512b Redacció d'informes i resolucions (edició 2) 8 h Videoconferència Adobe Connect  9, 14, 16 i 21 de juny de 2022 Finalitzat
0513b Redacció d'informes i resolucions (edició 3)  8 h Videoconferència Adobe Connect  9, 14, 16, 21 de juny de 2022 Finalitzat
0514b Signes de puntuació i connectors (edició 1) 8 h Videoconferència Adobe Connect  5, 7, 21 i 26 d'abril de 2022 Finalitzat

06 - Igualtat
Codi Nom del curs                                                                       Durada        Modalitat                                                       Lloc                                                    Calendari                                 Estat
0602  Estratègies per a un ús igualitari de la llengua  10 h Virtual i VideoconferènciaMoodle i Adobe Connect Del 28 d'abril al 2 de juny de 2022 Finalitzat07 - Econòmic
Codi Nom del curs Durada   Modalitat  Lloc                        Calendari                                               Estat          
0701 Comptable i pressupostària (nivell inicial)(edició 1)  25 h  Presencial  Urgell 26 d’abril, 3, 10, 17 i 24 de maig de 2022 Finalitzat
0702 Comptable i pressupostària (nivell mig) (edició 1) Pendent de determinar 
0703b  L'IVA a l'administració local                                8 h Videoconferència      Adobe Connect           8, 15 i 22 de febrer i 1 de març de 2022        Finalitzat
0704 Tancament comptable anual i rendició de comptes (edició 1) 10 h Presencial Urgell 2 i 9 de febrer de 2022 Finalitzat
 0705  Memòria de costos dels serveis  10 h Presencial  Garrigues  1 i 8 de juny de 2022 Finalitzat


09 - Promoció
Codi  Nom del curs                                                                Durada   Modalitat       Lloc              Calendari                             
Estat       
0901b

Taller de dades estadístiques aplicades a l’ús de l’Observatori de dades socioeconòmiques(edició 1)

3 h Videoconferència     
Adobe Connect 24 de febrer de 2022 Finalitzat                  
0902b Fons europeus i comarques de Lleida on som ara 2,5 h Videoconferència  Adobe Connect  24 de març de 2022 Finalitzat  
0903b Taller per assessorar empremedors amb agilitat i eficàcia (edició 1)     12 h Videoconferència Adobe Connect  19 i 26 de maig; 2 i 9 de juny de    2022            Finalitzat 
0905 Sistemes d'informació socioeconòmica locals 3 h Presencial Diputació Lleida  17 de març de 2022 Finalitzat
0905b   Sistemes d'informació socioeconòmica locals 3 h Videoconferència  Adobe Connect  17 de març de 2022  Finalitzat
0906b  Gestió, intervenció i valorització del paisatge des de l'escala local 15 h  Videoconferència  Adobe Connect  26 i 28 d'abril, 3, 5, 10 i 12 de maig de 2022  Finalitzat


10 - Jurídic
Codi Nom del curs                                     Durada   Modalitat                          Lloc         Calendari                       Estat              
1001 Contractació pública reservada 3,5 h Presencial     Diputació Lleida  11 de febrer de 2022 Finalitzat
1001b  Contractació pública reservada  3,5 h Videoconferència Adobe Connect 11 de febrer de 2022 Finalitzat
1002b Aspectes destacats de la Llei 92017, de 8 de novembre, de contractes 16 h Videoconferència Adobe Connect 15, 17, 22 i 24 de febrer; 1, 3, 8 i 10 de març de 2022 Finalitzat
1003b Transparència i protecció de dades 12 h Videoconferència Adobe Connect 15, 17, 22, 24, 29 i 31 de març de 2022 Finalitzat


11 - RRHH
Codi   Nom del curs Durada  Modalitat                                    Lloc                                                 Calendari                Estat            
1101 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 1) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle Del 28 de març al 8 d'abril de 2022 Finalitzat
1102 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 2) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle Del 25 d'abril al 6 de maig de 2022 Finalitzat
1103 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 3) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle Del 23 de maig al 3 de juny de 2022 Finalitzat
1104 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 4) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle             Del 27 de juny al 8 de juliol de 2022  Finalitzat
1105 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 5)  8 h  Virtual Aula virtual Moodle Del 2 al 13 de maig de 2022 Finalitzat
1107 Supervisió del teletreball per a personal de l'Administració local (autoaprenentatge) (edició 1) (exclusiu Diputació) 8 h   Virtual  Aula virtual Moodle  Del 28 de març al 8 d'abril de 2022   Finalitzat
1108 Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 2) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle Del 25 d’abril al 6 de maig de 2022  Finalitzat
1109  Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 3) (exclusiu Diputació) 8 h  Virtual  Aula virtual Moodle  Del 23 de maig al 3 de juny de 2022  Finalitzat
1110  Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 4) (exclusiu Diputació) 8 h  Virtual   Aula virtual Moodle   Del 27 de juny al 8 de juliol de 2022   Finalitzat 
 1111  Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 5)  8 h   Virtual    Aula virtual Moodle    Del 2 al 13 de maig de 2022 Finalitzat


13 - Educació/Formació
Codi    Nom del curs                                                              Durada          Modalitat              Lloc             Calendari   Estat  
1302 Educació holística   20 h Videoconferència  Adobe Connect                18 i 19 de febrer; 4, 5, 18 i 19 de març de 2022  Finalitzat 
1303 Ús de les xarxes socials en formació  20 h  Presencial  Lleida 20, 21, 22, 27, 28, 29 i 30 de juny de 2022  Finalitzat


14 - Imatge i disseny
Codi   Nom del curs                                                                                                  Durada  Modalitat               Lloc                             Calendari                                                Estat             
1401 Tractament digital de la imatge amb Gimp (en línia) (edició 1) 25 h Virtual Aula virtual Moodle     Del 20 d'abril al 30 de juny de 2022
Finalitzat
1402 Disseny per a no dissenyadors amb Canva (en línia) (edició 1) 20 h Virtual Aula virtual Moodle Del 21 d'abril al 30 de juny  2022 Finalitzat
             

        
15 - Mobilitat
Codi   Nom del curs  Durada  Modalitat          Lloc     Calendari Estat             
1501 Renovació certificat aptituds conductors professionals (CAP)  35 h Presencial Sort 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 i 29 d'abril de 2022Finalitzat


16 - Manteniment
Codi   Nom del curs   Durada  Modalitat  Lloc  Calendari   Estat         
1601  Execució d'obres de manteniment en la via pública i edificacions municipals  25 h  Presencial  Lleida   19, 21, 26, 28 d'abril;  3 i 5 de maig de 2022 Finalitzat 
1602 Manipulador d’aliments en matèria de gestió de l’aigua (edició 1)  7 h  Videoconferència   Adobe   Connect  24 i 26 de maig de 2022 Finalitzat 
1603 Mantenidors de piscines municipals o publiques (edicio 1)  10 h   Videoconferència  Adobe Connect  14 i 16 de juny de 2022 Finalitzat
 1605  Iniciació en la reconstrucció de murs de pedra seca  30 h  Presencial   Cerdanya 15, 16, 17, 20 i 21 de juny de 2022, de 9 a 15 h Finalitzat


18 - Direcció i comandament
Codi  Nom del curs Durada   Modalitat            Lloc Calendari Estat
1801 Comunicació efectiva                                 8 h Presencial          Lleida           31 de maig i 2 de juny de 2022               Finalitzat           


21 - Atenció a les persones
Codi   Nom del Curs                                                  
Durada      
Modalitat  Lloc                Calendari   Estat
2101 Supervisió de l'organització dels Serveis Socials   14 h Presencial  Cervera 20 de gener, 17 de febrer i 17 de març de 2022  Finalitzat       
2105 Supervisió del funcionament dels Equips de Serveis Socials des del model sistèmic i la teoria del vincle  25 h Presencial 
 Borges Blanques                                    
24 de febrer, 24 març, 2 de juny, 28 d'octubre i 1 de desembre de  2022                             Inscripció Tancada                         
2106  Aplicació pràctica del model Sistèmic i la teoria  del vincle als serveis socials   25 h  Presencial   Mollerussa                              11 i 31 de març, 29 d'abril, 26 de maig, 30 de juny, 23 de setembre, 27 d'octubre i 11 de novembre de 2022.     Inscripció Tancada  
2107  Anàlisi del Genosociograma des de la sistèmica de l'Inconscient Familiar(AGSIF).
Nivell 3 
                    
 20 h Presencial   Tàrrega 10 de març, 13 d'abril, 12 de maig i 1 de juny de 2022.  Finalitzat 


30 - Desenvolupament de persones
Codi  Nom del Curs                Durada       Modalitat                 Lloc                                                          Calendari         Estat    
3003b Eines per acompanyar els processos de canvi (edició 1)  15 h Videoconferència     Adobe Connect 17, 22 i 29 de març, 4 i 8 d'abril de 2022, de 9 a 12 h Finalitzat
3004b  Resiliència, com sortir enfortits de les crisis i els canvis (edició 1)  9 h Videoconferència  Adobe Connect 25 d'abril, 2 i 9  de maig de 2022 Finalitzat
3005   Educació de la veu: viu la teva veu  30 h Presencial  Lleida 25 de març; 1, 8, 22 i 29 d'abril; 6, 13, 20 i 27 de maig i 3 de juny de 2022 Finalitzat


Última modificación: jueves, 1 de junio de 2023, 11:44