2022.10.005 - Aspectes bàsics de la funció de secretaria-intervenció en els ens locals

2022.10.005 - Aspectes bàsics de la funció de secretaria-intervenció en els ens locals

- Conèixer els aspectes bàsics del funcionament de l’administració local.

- Conèixer els diferents àmbits de responsabilitat associats a les funcions de secretaria-intervenció dels ens locals

- Disposar dels coneixements bàsics per desenvolupar correctament les tasques bàsiques de secretaria-intervenció.

2020.10.004 - Línies bàsiques de la protecció de dades personals
ASSUMPCIÓ BALSELLS FILELLAEDUARD VALENTIN PAVEL

2020.10.004 - Línies bàsiques de la protecció de dades personals

Línies bàsiques de la protecció de dades personals