Detall de les implicacions de la nova Llei 39/2015 des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans. Coneixement del marc legal. Estudi dels coneixements teòrics a partir de la exposició pràctica del procediment administratiu comú per a facilitar la comprensió.

OBJECTIUS

- Conèixer amb cert detall les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

- Conèixer amb cert detall els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

- Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

- Tenir una visió detallada i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

- Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

- Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


Detall de les implicacions de la nova Llei 39/2015 des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans. Coneixement del marc legal. Estudi dels coneixements teòrics a partir de la exposició pràctica del procediment administratiu comú per a facilitar la comprensió.

OBJECTIUS

- Conèixer amb cert detall les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

- Conèixer amb cert detall els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

- Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

- Tenir una visió detallada i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

- Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

- Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


Detall de les implicacions de la nova Llei 39/2015 des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans. Coneixement del marc legal. Estudi dels coneixements teòrics a partir de la exposició pràctica del procediment administratiu comú per a facilitar la comprensió.

OBJECTIUS

- Conèixer amb cert detall les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

- Conèixer amb cert detall els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

- Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

- Tenir una visió detallada i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

- Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

- Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu

- Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

- Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

- Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

- Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

- Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

- Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


- Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

- Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

- Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

- Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

- Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

- Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


- Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

- Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

- Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

- Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

- Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

- Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


- Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

- Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

- Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

- Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

- Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

- Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


- Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

- Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

- Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

- Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

- Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

- Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


- Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

- Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

- Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

- Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

- Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

- Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu


- Conèixer les novetats de la nova Llei 39/2015 respecte la Llei 30/1992.

- Conèixer els conceptes bàsics del marc legal relacionat, concretament de la Llei 11/2007, Protecció de Dades, Signatura Electrònica i Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperabilitat.

- Comprendre els conceptes bàsics del procediment administratiu comú

- Tenir una visió global i comprendre l’estructura que forma la prestació de serveis i procediments electrònics

- Saber quines són les implicacions de l’administració electrònica des del punt de vista de la gestió, dels procediments i de les relacions amb els ciutadans

- Conèixer alguns exemples pràctics de les diferents fases del procediment administratiu comú, així com les posteriors accions de revisió o recurs administratiu