2023.11.009 - Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (Diputació edició 4)

2023.11.009 - Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (Diputació edició 4)

OBJECTIUS

- Aprendre a supervisar l’activitat de les persones que treballen en mobilitat i col·laborativament en el nou entorn de teletreball, de manera que els projectes, activitats i plans d’acció es desenvolupin eficientment i en un constant procés d’aprenentatge i millora. 

- Conèixer les mesures i iniciatives de ciberseguretat amb l’objectiu de protegir el servei públic.2023.11.004 - El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 4)

2023.11.004 - El teletreball a l'administració local de Catalunya (autoaprenentatge) (edició 4)

OBJECTIUS

- Aprendre a supervisar l’activitat de les persones que treballen en mobilitat i col·laborativament en el nou entorn de teletreball, de manera que els projectes, activitats i plans d’acció es desenvolupin eficientment i en un constant procés d’aprenentatge i millora. 

- Conèixer les mesures i iniciatives de ciberseguretat amb l’objectiu de protegir el servei públic