2021.13.002 - Cap a la virtualització del teu projecte
CRISTINA MOLINERO AIGEMarta Rovira GabarróELOY SARRAT GRASA

2021.13.002 - Cap a la virtualització del teu projecte

1. Revisar i analitzar les funcions dels diferents rols que intervenen en un programa d’ocupació en línia.

2. Identificar les necessitats dels diferents rols per a portar a terme la seva tasca.

3. Analitzar i identificar les oportunitats que ofereix la plataforma Moodle per a la formació en línia.

4. Dissenyar els diferents espais virtuals per a portar a terme la tasca dels diferents rols que intervenen en un programa d’ocupació en línia.

5. Elaborar les guies per a portar a terme la tasca dels diferents rols que intervenen en un programa d’ocupació en línia.

6. Conèixer i experimentar la metodologia de treball per projectes o ABP.

2020.13.002c - La formació telemàtica (proves)
CRISTINA MOLINERO AIGEMarta Rovira GabarróELOY SARRAT GRASA

2020.13.002c - La formació telemàtica (proves)

Aula de proves del curs "2020.13.002b - La formació telemàtica"

2020.13.002b - La formació telemàtica
CRISTINA MOLINERO AIGEMarta Rovira GabarróELOY SARRAT GRASA

2020.13.002b - La formació telemàtica

Saber identificar les necessitats a curt i mig termini en relació a la teleformació que actualment està portant a terme, i poder establir un pla estratègic o projecte de transformació per a la seva millora de cara als propers cursos.