Aula de proves del curs "2020.13.002b - La formació telemàtica"

Saber identificar les necessitats a curt i mig termini en relació a la teleformació que actualment està portant a terme, i poder establir un pla estratègic o projecte de transformació per a la seva millora de cara als propers cursos.