- Conèixer les eines i els conceptes per a poder treballar amb imatges digitals i solucionar les necessitats habituals en el retoc de fotografies, composició de cartells i fulletons amb l’objectiu de que puguin ser impreses o publicades en una web.

- Conèixer les eines, capes, seleccions i filtres que ens ofereix el principal programa de retoc d’imatges GNU.- Saber crear dissenys de qualitat per les xarxes socials, cartells i presentacions amb l'eina online canva.