- Aprendre a crear de forma autònoma peces gràfiques de gran qualitat.

- Conèixer les passes a seguir per aconseguir resultats finals satisfactoris.- Aprendre a crear de forma autònoma peces gràfiques de gran qualitat.

- Conèixer les passes a seguir per aconseguir resultats finals satisfactoris.- Aprendre a crear de forma autònoma peces gràfiques de gran qualitat.

- Conèixer les passes a seguir per aconseguir resultats finals satisfactoris.- Aprendre els conceptes i eines essencials del disseny gràfic i el retoc digital amb GIMP

- Conèixer les eines, capes, màscares y seleccions que ens ofereix el principal programa de retoc d’imatge. També dedicarem un apart del curs a retocar fotografies.

- Preparar imatges per ser impreses i exportades a formats diversos.