2024.01.008 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 08 - Plantilles i formularis
Raúl Sánchez

2024.01.008 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 08 - Plantilles i formularis

- Saber dissenyar, editar i aplicar plantilles per a la creació d’un document. 
- Saber dissenyar documents de tipus formulari mitjançant controls especials per a omplir-los directament. 
- Saber recuperar les dades introduïdes en un formulari per un usuari.

2024.01.007 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 07 - Documents mestres
Raúl Sánchez

2024.01.007 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 07 - Documents mestres

- Saber dissenyar i utilitzar documents extensos utilitzant de forma eficient les eines i tècniques que faciliten la seva manipulació.

2024.01.006 - Taller virtual de M.Word 2011. Mòdul 06 - Compartir. protegir i revisar documents
Raúl Sánchez

2024.01.006 - Taller virtual de M.Word 2011. Mòdul 06 - Compartir. protegir i revisar documents

- Conèixer el concepte de referència creuada i la seva utilització dins d’un document.
- Saber utilitzar marcadors per assenyalar posicions entre les pàgines d’un document. 
- Saber crear índexs, taules de continguts i altres tipus de referències per facilitar la localització de zones o elements dintre d’un document.

2024.01.005 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 05 - Combinació de correspondència
Raúl Sánchez

2024.01.005 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 05 - Combinació de correspondència

- Saber generar de forma efectiva, cartes, etiquetes i sobres masius personalitzats.
- Saber realitzar filtres i ordenacions en el procés de combinació de correspondència.

2024.01.004 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 04 - Estils de text i referències
Raúl Sánchez

2024.01.004 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 04 - Estils de text i referències

- Saber crear i aplicar estils al text de forma eficient.
- Saber crear llistes de numeracions i vinyetes simples o combinades dintre d’un esquema.
- Conèixer el concepte de referència creuada i la seva utilització dins dels documents.
- Saber utilitzar marcadors per a assenyalar posicions entre les pàgines d’un document. 
- Saber crear i utilitzar les opcions d'índex, taules de continguts i altres tipus de referències per facilitar la localització de zones o elements dintre d’un document.

2024.01.003 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 03 - Imatges i objectes gràfics
Raúl Sánchez

2024.01.003 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 03 - Imatges i objectes gràfics

- Saber inserir imatges dintre del document des de diferents fonts.

- Saber manipular imatges dintre del document.

- Saber afegir dibuixos i formes i aplicar-los format

- Saber afegir rètols de text dintre de formes variades amb efectes especials.

- Saber presentar dades numèriques d’una taula en els diferents tipus de gràfics

disponibles.

- Saber utilitzar les eines que incorpora M.Word per la creació d'organigrames

per tal esquematitzar la informació de forma gràfica.


2024.01.002 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 02- Taules
Raúl Sánchez

2024.01.002 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 02- Taules

- Saber utilitzar, de forma efectiva i eficient, taules de textos per organitzar la informació en files i columnes o per distribuir de manera més eficaç text i gràfics.

- Saber incloure fulls de càlcul de M.Excel dintre d'un document de M.Word.

2024.01.001 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 01- Entorn, formats i funcions bàsiques
Raúl Sánchez

2024.01.001 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 01- Entorn, formats i funcions bàsiques

- Conèixer l’entorn de treball del processador de texts M.Word.

- Aprendre a utilitzar les eines bàsiques de M.Word.

- Ser capaç de crear, editar, visualitzar, gravar e imprimir documents de texts bàsics, d'una forma eficient, amb l’ajuda de les opcions mes importants i fonamentals de les que disposa.

- Conèixer les opcions d'exportació d'un document a altres formats.

- Conèixer les opcions per mouren’s dins d'un document.

- Conèixer i configurar les opcions i les eines de les què disposa el programa per donar format del text.

- Saber aplicar els formats bàsics del paràgraf en un document.

- Saber aplicar els formats de pàgina en un document.

2022.01.002 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 02- Taules
Raúl Sánchez

2022.01.002 - Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 02- Taules

- Saber utilitzar, de forma efectiva i eficient, taules de textos per organitzar la informació en files i columnes o per distribuir de manera més eficaç text i gràfics.

- Saber incloure fulls de càlcul de M.Excel dintre d'un document de M.Word.