2022.01.015 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 07 - PowerPivot bàsic
Raúl Sánchez

2022.01.015 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 07 - PowerPivot bàsic

- Conèixer l’entorn del complement d’Excel Power Pivot.

- Saber obtenir dades de diferents orígens i realitzar transformacions en les dades. 

- Saber construir el model de dades relacional.

- Conèixer el llenguatge d’expressions propi (DAX) i les seves funcions més importants per la creació de càlculs propis.

- Saber dissenyar taules i gràfics dinàmics per presentar la informació del model de manera visual.2022.01.014 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 06 - Plantilles, esquemes, formularis i compartir dades
Raúl Sánchez

2022.01.014 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 06 - Plantilles, esquemes, formularis i compartir dades

- Saber crear plantilles a partir de fulls i gràfics de dades.
- Saber crear i utilitzar esquemes.
- Conèixer les opcions disponibles de vistes.
- Saber protegir zones per poder treballar col·laborativament, de forma segura i eficaç, amb altres usuaris.
- Saber dissenyar, editar i aplicar plantilles per a la creació de documents.
- Saber dissenyar documents de tipus formulari mitjançant controls especials.

2022.01.013 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 05 - Fórmules avançades
Raúl Sánchez

2022.01.013 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 05 - Fórmules avançades

- Saber crear fórmules i funcions utilitzant matrius.
- Saber utilitzar referències externes en les fórmules.
- Saber utilitzar les eines per realitzar una auditoria de les fórmules i funcions d’un full.

2022.01.012 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 04 - Llistes, anàlisi de dades i accés a dades externes
Raúl Sánchez

2022.01.012 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 04 - Llistes, anàlisi de dades i accés a dades externes

- Saber crear i gestionar llistes de dades mitjançant filtres i subtotals.
- Saber dissenyar taules i gràfics dinàmics a partir de llistes de dades.
- Saber utilitzar taules i gràfics dinàmics per extreure la informació que requerim.
- Conèixer les opcions de vinculació de dades amb fonts de dades externes.

2022.01.011 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 03 - Gràfics de dades
Raúl Sánchez

2022.01.011 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 03 - Gràfics de dades

- Saber representar en un gràfic les dades numèriques d’una taula.
- Saber seleccionar el millor tipus de gràfic tenint en compte l'objectiu.
- Saber donar un format visual adequat.
- Saber afegir imatges i elements gràfics en un gràfic.

2022.01.010 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 02 - Fórmules i funcions
Raúl Sánchez

2022.01.010 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 02 - Fórmules i funcions

- Saber crear fórmules de forma correcta i eficient.

- Saber utilitzar i aplicar funcions bàsiques de forma correcta i eficient.

- Saber utilitzar algunes funcions especials.

2022.01.009 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 01 - Entorn, formats i opcions bàsiques
IRENE GUTIÉRREZ LEÓNRaúl SánchezELOY SARRAT GRASA

2022.01.009 - Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 01 - Entorn, formats i opcions bàsiques

- Conèixer l’entorn de treball del full de càlcul
- Aprendre a utilitzar, de forma eficient, les opcions bàsiques.
- Saber introduir informació en les cel·les.
- Saber aplicar formats bàsics a les cel·les. 
- Saber aplicar formats avançats i estils a les cel·les.
- Conèixer les formes per editar els fulls d’un llibre d’una manera ràpida i eficient.