22.- Administració electrònica

0000.21.003 - Novetats en els serveis de Via Oberta i EACAT (videogravacions)

0000.21.003 - Novetats en els serveis de Via Oberta i EACAT (videogravacions)

Adquirir coneixements per implantar el servei d'intercanvi de dades entre administracions (Via Oberta) a través de casos pràctics d'ús.

Presentar el nou procediment simplificat per sol·licitar el servei de Via Oberta 

Adquirir una visió general de les funcionalitats de la plataforma EACAT 

Conèixer com es pot notificar entre administracions catalanes i intercanviar registres entre administracions no catalanes a través de mitjans telemàtics

0000.21.002 - Administració electrònica II. e-Administració i transformació digital (INAP) (videoconferència)

0000.21.002 - Administració electrònica II. e-Administració i transformació digital (INAP) (videoconferència)

Saber establir, mitjançant experiències reals, un adequat full de ruta en l’administració electrònica de les AAPP

0000.21.001 - Administració electrònica I. Aspectes essencials del seu règim jurídic (INAP) (videogravacions)

0000.21.001 - Administració electrònica I. Aspectes essencials del seu règim jurídic (INAP) (videogravacions)

Conèixer l’entorn normatiu i jurisprudencial que rodeja els principals eixos de l’Administració electrònica.

Ser capaç de manejar-se amb soltesa en relació amb els conceptes i institucions bàsiques en matèria d’Administració electrònica. 

Saber identificar les diferents connexions normatives que han de donar-se en aquesta temàtica a l’hora d’implementar l’Administració electrònica. 

Adquirir seguretat sobre la resolució de problemes jurídics relacionats amb l’Administració electrònica. 

Adquirir consciència de la profunditat i mobilitat d’aquesta matèria. 

Conèixer els principals recursos relacionats amb l’Administració electrònica als efectes de poder mantenir un coneixement actualitzat de la mateixa