24.03.009 - Repte demogràfic

24.03.009 - Repte demogràfic

2024.03.009 - Ruralitats, repoblament i intervenció en el territori rural (edició 1)

-Saber realitzar una diagnosi de l’estat de despoblament actual dels territoris.

-Saber identificar les principals causes de l’actual situació demogràfica dels municipis.

-Desenvolupar les habilitats necessàries per a realitzar propostes d’actuació basades en una diagnosi prèvia de la situació de despoblament.

-Conèixer les fonts de finançament per fer front a la implementació de les propostes de repoblament.

-Saber definir els indicadors que permetin avaluar, de forma objectiva, el grau d’acompliment de les propostes de repoblament.