Urbanisme, medi ambient i SSTT

0000.17.004 - Dimensió econòmica i financera de la pràctica urbanística

0000.17.004 - Dimensió econòmica i financera de la pràctica urbanística

- Conèixer els principals continguts de la disciplina econòmica i financera que permeten traduir els projectes urbanístics en termes econòmics i financers (l’anàlisi de projectes d’inversió i la seva rendibilitat, el càlcul de les plusvàlues de la transformació urbanística, la sostenibilitat econòmica i financera del planejament urbanístic, els continguts econòmics de la gestió i execució urbanística, etc.).

0000.17.001 - Instamaps, una eina fàcil per difondre informació i mapes per Internet (videogravacions)

0000.17.001 - Instamaps, una eina fàcil per difondre informació i mapes per Internet (videogravacions)

Saber crear, publicar i compartir informació geogràfica a través de mapes i visors de forma fàcil, ràpida i molt gràfica.

0000.17.002 - TCQ v5.3. Pressupost, planificació-seguiment i certificació (videoconferència)

0000.17.002 - TCQ v5.3. Pressupost, planificació-seguiment i certificació (videoconferència)

Conèixer, de forma bàsica, les novetats de la versió TCQ 5.3 respecte els móduls de pressupostos, planificació-seguiment i certificació

0000.17.003 - Revit (BIM) (videogravacions)

0000.17.003 - Revit (BIM) (videogravacions)

Saber utilitzar, d'una forma professional Autodesk Revit Bàsic i Autodesk Revit Avançat per a la disciplina d’arquitectura. 

Saber respondre tècnicament als requeriments. 

Conèixer de forma bàsica la metodologia i producció BIM.