Urbanisme, medi ambient i SSTT

Saber crear, publicar i compartir informació geogràfica a través de mapes i visors de forma fàcil, ràpida i molt gràfica.

Conèixer, de forma bàsica, les novetats de la versió TCQ 5.3 respecte els móduls de pressupostos, planificació-seguiment i certificació

Saber utilitzar, d'una forma professional Autodesk Revit Bàsic i Autodesk Revit Avançat per a la disciplina d’arquitectura. 

Saber respondre tècnicament als requeriments. 

Conèixer de forma bàsica la metodologia i producció BIM.