Innovació i qualitat

0000.12.001 - Gestió documental amb Alfresco (videogravacions)

0000.12.001 - Gestió documental amb Alfresco (videogravacions)

Saber gestionar i administrar els diferents espais que proporciona el gestor documental d’Alfresco, per tal de poder crear els llocs, gestionar usuaris, definir els panells inicials, gestionar els documents i les seves propietats. 

Saber gestionar i treure el màxim rendiment a les eines col·laboratives que incorpora el gestor documental: wiki, blog, llistes de dades, calendari i llistes d’enllaços.