2022.05.019- Pronoms relatius (edició 2)
Magda Bragós Bardia

2022.05.019- Pronoms relatius (edició 2)

- Conèixer, comprendre i aplicar la morfologia dels pronoms relatius i la substitució pronominal respectiva d’un sol element sintàctic de l’oració.

- Aprendre  les normes generals de substitució d’elements sintàctics de la frase per pronoms.2022.05.018- Pronoms febles (edició 2)
Magda Bragós Bardia

2022.05.018- Pronoms febles (edició 2)

- Conèixer, comprendre i aplicar la morfologia i la substitució pronominal conjunta de dos (o més) elements sintàctics de l’oració.

- Aprendre  les normes generals de substitució d’elements sintàctics de la frase per pronoms.2022.05.017 - Redacció de documents administratius (edició 5)
Magda Bragós Bardia

2022.05.017 - Redacció de documents administratius (edició 5)

- Conèixer les eines bàsiques perquè els alumnes coneguin com elaborar amb coherència i cohesió els escrits més usuals de la seva feina diària, tenint en compte el tipus de text i la situació comunicativa.

- Conèixer quin són els criteris generals d’estil i les convencions gràfiques aplicables a la redacció administrativa.

- Saber quina és la funció i estructura dels diversos documents, d'acord amb cada una de les activitats administratives.

- Apreciar la importància de redactar els diferents documents de forma clara i entenedora per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

- Saber redactar, planificar, revisar i millorar l'estil del llenguatge en general i de administratiu en particular.

- Saber redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.2022.05.016 - Redacció de documents administratius (edició 4)
Magda Bragós Bardia

2022.05.016 - Redacció de documents administratius (edició 4)

- Conèixer les eines bàsiques perquè els alumnes coneguin com elaborar amb coherència i cohesió els escrits més usuals de la seva feina diària, tenint en compte el tipus de text i la situació comunicativa.

- Conèixer quin són els criteris generals d’estil i les convencions gràfiques aplicables a la redacció administrativa.

- Saber quina és la funció i estructura dels diversos documents, d'acord amb cada una de les activitats administratives.

- Apreciar la importància de redactar els diferents documents de forma clara i entenedora per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

- Saber redactar, planificar, revisar i millorar l'estil del llenguatge en general i de administratiu en particular.

- Saber redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.2022.05.014 - Signes de puntuació i connectors (edició 1)
Magda Bragós Bardia

2022.05.014 - Signes de puntuació i connectors (edició 1)

- Saber aplicar correctament els signes de puntuació i els connectors en la redacció de textos.

2022.05.013 - Redacció d'informes (edició 3)
Magda Bragós BardiaIRENE GUTIÉRREZ LEÓNELOY SARRAT GRASA

2022.05.013 - Redacció d'informes (edició 3)

- Redactar i estructurar informes i resolucions administratives d'acord amb els criteris de la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA). 

- Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu. 

-  Presentar la informació de forma lògica, d'acord amb les necessitats del document. 

-  Estructurar els informes i les resolucions administratives per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa. 

-  Apreciar la importància de redactar-los de manera clara i entenedora. 

-  Treballar els criteris apresos amb documents reals aportats per l'alumnat. 

-  Redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.

-  Aconseguir que els coneixements s'apliquin a la pràctica quotidiana.2022.05.012 - Redacció d'informes i resolucions (edició 2)
Magda Bragós BardiaIRENE GUTIÉRREZ LEÓNELOY SARRAT GRASA

2022.05.012 - Redacció d'informes i resolucions (edició 2)

- Redactar i estructurar informes i resolucions administratives d'acord amb els criteris de la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA). 

- Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu. 

-  Presentar la informació de forma lògica, d'acord amb les necessitats del document. 

-  Estructurar els informes i les resolucions administratives per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa. 

-  Apreciar la importància de redactar-los de manera clara i entenedora. 

-  Treballar els criteris apresos amb documents reals aportats per l'alumnat. 

-  Redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.

-  Aconseguir que els coneixements s'apliquin a la pràctica quotidiana.2022.05.011 - Redacció d'informes i resolucions (edició 1)
Magda Bragós BardiaIRENE GUTIÉRREZ LEÓNELOY SARRAT GRASA

2022.05.011 - Redacció d'informes i resolucions (edició 1)

- Redactar i estructurar informes i resolucions administratives d'acord amb els criteris de la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA). 

- Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu. 

-  Presentar la informació de forma lògica, d'acord amb les necessitats del document. 

-  Estructurar els informes i les resolucions administratives per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa. 

-  Apreciar la importància de redactar-los de manera clara i entenedora. 

-  Treballar els criteris apresos amb documents reals aportats per l'alumnat. 

-  Redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.

-  Aconseguir que els coneixements s'apliquin a la pràctica quotidiana.2020.05.004 - Redacció de documents administratius (edició 2)
Magda Bragós Bardia

2020.05.004 - Redacció de documents administratius (edició 2)

- Conèixer les eines bàsiques perquè els alumnes coneguin com elaborar amb coherència i cohesió els escrits més usuals de la seva feina diària, tenint en compte el tipus de text i la situació comunicativa.

- Conèixer quin són els criteris generals d’estil i les convencions gràfiques aplicables a la redacció administrativa.

- Saber quina és la funció i estructura dels diversos documents, d'acord amb cada una de les activitats administratives.

- Apreciar la importància de redactar els diferents documents de forma clara i entenedora per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

- Saber redactar, planificar, revisar i millorar l'estil del llenguatge en general i de administratiu en particular.

- Saber redactar documents administratius concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços, i conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.