2021.06.006 - Enfocament integrat de gènere i basat en els Drets Humans per a projectes dins les línies subvencionadores
Natàlia Navarro Oliván

2021.06.006 - Enfocament integrat de gènere i basat en els Drets Humans per a projectes dins les línies subvencionadores

- Tenir una visió integral dels drets humans i del sistema internacional de defensa dels drets humans i dels drets humans de les dones

- Conèixer els passos analítics associats a l'EGiBDH 

- Enfortir la comprensió de les diferències entre els enfocaments d'assistència i el treball des de l'enfocament EGiBDH per orientar els drets humans i els projectes de discriminació de gènere

- Desenvolupar capacitats de pensament analític sobre l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans en el món professional públic, privat o associatiu.

2020.06.005 - Llenguatge inclusiu i no sexista (edició 1)
Mariona Ferret AlcarazMònica Gelambí TorrellELOY SARRAT GRASA

2020.06.005 - Llenguatge inclusiu i no sexista (edició 1)

- Conèixer què és el llenguatge inclusiu i no sexista.

- Conèixer els usos inclusius i no sexistes de la llengua (en textos de caire general)

- Conèixer i aplicar les recomanacions lingüístiques de diferents institucions.

- Consolidar les eines i recursos per elaborar textos inclusius i no sexistes.