Esquema per temes

 • General

 • Sessió 1: 8 de juny, de 12.00 a 14.00 h.

  El dia a dia dels contractes menors a l’administració local

  Objectius: 

  La gestió de la contractació menor als ajuntaments petits i mitjans: regulació jurídica, tramitació, tipologies i alternatives a aquest tipus de contractes.

  Formadors:

  Gemma Casanovas i Andrada, assessora/gerent organització municipal de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires  

  David Sànchez i Blanco, responsable de contractació a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i advocat assessor en diverses entitats públiques


 • Sessió 2: 11 de juny, de 12.00 a 14.00 h.

  "Els procediment oberts abreujats:   el simplificat i el sumari. Realment és simplificat, el simplificat?. Oportunitats i aplicació pràctica als òrgans de contractació locals"

  Objectius:

  Conèixer la regulació i procediments oberts regulats a l’article 159 LCSP, i en particular les variants que suposen l’ordinari simplificat, i l’obert simplificat sumari. Poden ser eines àgils? Estant essent el substitut natural de la contractació menor? Millora la publicitat i eficiència de l’activitat contractual? Hi ha altres opcions?

  Formador: 

  Jordi Voltas i Domingo, Cap del servei d’aprovisionaments, contractació i patrimoni de l'Ajuntament de Reus.

 • Sessió 3: 15 de juny, de 9.30 a 11.30 h.

  “La contractació per emergència, quan, com i per què?” I els supòsits d’urgència?

  Objectius:

  Es donarà un breu repàs a les diferents interpretacions sobre la contractació d'emergència emeses en període de turbulències, intentant extreure una visió genèrica sobre les seves possibilitats pràctiques 

  Formadora: 

  Maria Llum Bruno i García, secretària del Consell Comarcal del Bages. Advocada administrativista i assessora jurídica.


 • Sessió 4: 18 de juny, de 12.00 a 14.00 h.

  ‘Conflictivitat jurídica de la contractació pública en l’àmbit local’

  Objectius:

  S’exposaran el principals eixos de la contractació pública en l’àmbit local que han estat més susceptibles d´impugnació. 

  Formadora: 

  Carme Lucena i Cayuela,  vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

 • Sessió 5: 22 de juny, de 9.30 a 11.30 h.

  ‘El pla anual de contractació a l’administració local i la utilització de les tècniques de racionalització’

  Objectius:

  S´explicarà el dia a dia, com es sobreviu a la contractació compaginant-la amb la resta de tasques i amb uns recursos humans totalment limitats amb nombre i especialització. Es farà especial atenció a com s'hauria de planificar la contractació, mitjançant el Pla anual i plurianual de contractació. A més, quines són les previsions respecte a les racionalització tècnica de la contractació: Acord marc, Sistema dinàmic d’adquisició, i Contractes centralitzats. 

  Formadores: 

  Marta Arxé i Llagostera, tècnica d'Administració General, contractació administrativa i àrea de Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès

  Verònica Arasa i Gallego, responsable de contractació i patrimoni de l'Ajuntament d'Amposta