Redacció d'un certificat

Us agrairé que em trameteu, en un document adjunt, la vostra redacció del certificat que vam treballar divendres a l'aula.

També em podeu trametre un certificat dels que acostumeu a treballar a la feina per revisar-lo.