Accés vídeos

VIDEO 1: Visió general (mètriques més importants)


VIDEO 2:Anàlisi de seguidors per conèixer l'audiència


VIDEO 3:Quines publicacions tenen major abast


VIDEO 4:Anàlisi de les publicacions amb més impacte


VIDEO 5:Anàlisi de reproduccions de vídeo


VIDEO 6:Anàlisi del públic de la meva pàgina

Darrera modificació: Wednesday, 19 April 2017, 11:54