Accés vídeos

VIDEO 1: Continguts de qualitat que hem de compartir


VIDEO 2: Programació estatègica de tweets


VIDEO 3: Monitoratge i seguiment


VIDEO 4: Integració de Twitter al web


VIDEO 5: Creació de xarxa (llistes de Twitter)


VIDEO 6: Tipus de continguts


VIDEO 7: Calendari editorial

Darrera modificació: dijous, 20 abril 2017, 06:29