Oferta formativa


DESTINATARIS

Els destinataris d'aquesta oferta formativa és el personal públic, no electe, de les entitats públiques locals adherides al pla agrupat de formació AFEDAP promogut per la Diputació de Lleida i l'ACM.


INSCRIPCIÓ

Com a norma general, podeu formalitzar la inscripció, com a molt tard, una setmana abans de l’inici de cada acció formativa mitjançant els següents procediments: 

  • El personal de la Diputació de Lleida podreu presentar les sol·licituds mitjançant el procediment habitual (presentació del formulari de sol·licitud de cursos al registre central). Podeu accedir al document de sol·licitud de cursos que està a la carpeta "RR.HH" del comú de la Intranet (\\sarroca\comu\RR.HH\InstànciaCursos.doc"), i afegir també el de cursos online quan siguin cursos virtuals sense un horari definit (\\sarroca\comu\RR.HH\CursosOnline.doc").
  • El personal de l’Ajuntament de Lleida podreu presentar les sol·licituds mitjançant la vostra intranet e-procs formació.
  • El personal d'altres administracions locals podreu presentar les  sol·licituds omplint el següent formulari electrònic OFERTA FORMATIVA PROVISIONAL 1r SEMESTRE 2022 

01 - Noves tecnologies
Codi  Nom del curs Durada   Modalitat   Lloc Calendari Estat      
0101 Taller virtual de M.Word 2010. M01 - Entorn, formats i funcions bàsiques 10 h Virtual Internet Del 31 de gener a 11 de febrer de 2022 Inscripció    tancada
0102 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 02 - Taules 10 h Virtual Internet Del 14 de febrer al 25 de febrer de 2022 Inscripció tancada
0103 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 03 - Imatges i objectes gràfics 10 h Virtual Internet Del 28 de febrer a 11 de març de 2022 Període d'inscripció
0104 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 04 - Estils de text i referències 10 h Virtual Internet Del 14 al 25 de març de 2022 Període d'inscripció 
0105 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 05 - Combinació de correspondència 10 h Virtual Internet Del 28 de març al 8 d'abril de 2022 Període d'inscripció 

0106 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 06 - Compartir, protegir i revisar documents 10 h Virtual Internet Del 19 d'abril al 2 de maig de 2022 Període d'inscripció  
0107 Taller virtual de M. Word 2010.Mòdul 07 - Documents mestres 10 h Virtual Internet Del 3 al 13 de maig de 2022  Període d'inscripció
0108 Taller virtual de M.Word 2010. Mòdul 08 - Plantilles i formularis 10 h Virtual Internet Del 16 al 27 de maig de 2022 Període d'inscripció
0109 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 01 - Entorn, formats i opcions bàsiques 10 h Virtual Internet Del 31 de gener a 11 de febrer de 2022 Inscripció    tancada
0110 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 02 - Fórmules i funcions 15 h Virtual Internet Del 14 de febrer al 4 de març de 2022 Inscripció tancada
0111 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 03 - Gràfics de dades 10 h Virtual Internet Del 7 al 18 de març de 2022 Període d'inscripció
0112 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 04 - Llistes, anàlisi de dades i accés a dades externes 15 h Virtual Internet Del 21 de març al 8 d'abril de 2022 Període d'inscripció
0113 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 05 - Fórmules avançades 10 h Virtual Internet Del 19 d'abril al 2 de maig de 2022 Període d'inscripció
0114 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 06 - Plantilles, esquemes, formularis i compartir dades 15 h Virtual Internet Del 3 al 20 de maig de 2022 Període d'inscripció
0115 Taller virtual de M.Excel 2010. Mòdul 07 - Power pivot bàsic 15 h Virtual Internet Del 23 de maig al 10 de juny de 2022 Període d'inscripció 
0116 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell bàsic (edició 1) 25 h Virtual Internet Del 16 de maig al 17 de juny de 2022  Període d'inscripció 
0117 Preparació per a l'acreditació ACTIC nivell intermedi (edició 1) 50 h Virtual Internet Del 19 d'abril al 23 de juny de 2022 Període d'inscripció 
0118b  Teams i Onedrive (edició 1) 4 h  Videoconferència Adobe Connect 18 de maig de 2022  Període d'inscripció 04 - PRL i Salut
Codi  Nom del curs                                                     Durada Modalitat Lloc Calendari       Estat  
0401  Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA  (edició 1)             6 h Presencial  Lleida 17 de febrer de 2022    Inscripció tancada
0402  Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA  (edició 2) 6 h  Presencial   Lleida 21 de febrer de 2022  Inscripció tancada
0403 Ús d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics DEA  (edició 3) 6 h  Presencial    Agramunt  7 de gener de 2022 Finalitzat
0404 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 1)  1, 5 h  Presencial     Lleida 3 de febrer de 2022  Finalitzat
0405  Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 2)  1, 5 h  Presencial  Lleida 3 de febrer de 2022
Finalitzat
0406 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 3)  1,5 h  Presencial  Lleida 4 de febrer de 2022  Finalitzat 
0407  Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 4)  1,5 h  Presencial   Lleida 4 de febrer de 2022  Finalitzat
0408  Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 5)  1,5 h  Presencial   Lleida 9 de febrer de 2022  Inscripció tancada 
0409 Reciclatge Desfibril.ladors externs automàtics DEA (edició 6)  1,5 h  Presencial    Lleida 9 de febrer de 2022  Inscripció tancada 
0411  Equips d'emergència (edició 1)
13 h  Presencial    Lleida 24 i 25 de febrer i 28 de febrer de 2022
Inscripció tancada
0412
Curs on-line de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals 50 h  Virtual  Internet  Del 25 de febrer al 31 de març de 2022  Inscripció tancada


05 - Llengües
Codi    Nom del curs                                                       Durada    Modalitat Lloc                                                  Calendari Estat                     
0501 Curs On-line d'anglès Oxford English (edició 1)    80 h Virtual Internet Del 21 de febrer al 24 de juny de 2022 Inscripció tancada
0502 Curs interactiu de francès amb conversa on-line (edició 1) 80 h Virtual Internet Del 21 de febrer al 24 de juny de 2022  Inscripció tancada
0503 Curs interactiu d'alemany amb conversa (en línia) (edició 1) 80 h Virtual Internet Del 21 de febrer al 24 de juny de 2022     Inscripció tancada
0504 Nivell C2 de català (en línia) (edició 1) 90 h En línia  Internet De l'1 de març al 29 de juliol de 2022 Inscripció finalitzada
0505 Nivell C2 de català (en línia) (edició 2) 90 h En línia  Internet De l'1 de març al 29 de juliol de 2022 Inscripció finalitzada
0506b Pronoms febles (edició 1) 8 h Videoconferència  Adobe Connect  8, 10, 15 i 17 de març de 2022 Període d'inscripció
0507b Pronoms relatius (edició 1) 8 h Videoconferència Adobe Connect  22, 24, 29 i 31 de març de 2022 Període d'inscripció
0508b  Redacció de documents administratius (edició 1)  20 h  Videoconferència  Adobe Connect   1, 3, 8, 15, 17, 22, 24 de febrer; 1 de març de 2022 Inscripció tancada
0509b Redacció de documents administratius (edició 2) 20 h Videoconferència Adobe Connect  5, 10 , 12, 17, 19, 24, 26, 31 de maig, 2 i 7 de juny de 2022 Període d'inscripció
0510b Redacció de documents administratius (edició 3) 20 h Videoconferència Adobe Connect  5, 10 , 12, 17, 19, 24, 26, 31 de maig, 2 i 7 de juny de 2022 Període d'inscripció
0511b Redacció d'informes i resolucions (edició 1)  8 h Videoconferència Adobe Connect  25 de maig; 1, 8 i 15 de juny de 2022 Període d'inscripció
0512b Redacció d'informes i resolucions (edició 2) 8 h Videoconferència Adobe Connect  9, 14, 16 i 21 de juny de 2022 Període d'inscripció
0513b Redacció d'informes i resolucions (edició 3)  8 h Videoconferència Adobe Connect  9, 14, 16, 21 de juny de 2022 Període d'inscripció
0514b Signes de puntuació i connectors (edició 1) 8 h Videoconferència Adobe Connect  5, 7, 21 i 26 d'abril de 2022 Període d'inscripció

06 - Igualtat
Codi
Nom del curs                                                                                                                
 
Durada            

 Modalitat                                                      

 Lloc                                                    

Calendari                                               
Estat
0602  Estratègies per a un ús igualitari de la llengua   10 h Virtual i VideoconferènciaMoodle i Adobe Connect Del 22 d'abril al 27 de maig de 2022 Període d'inscripció07 - Econòmic
Codi Nom del curs Durada   Modalitat  Lloc                        Calendari                                               Estat          
0701 Comptable i pressupostària (nivell inicial)(edició 1)  25 h     Pendent de determinar
0702 Comptable i pressupostària (nivell mig) (edició 1) Pendent de determinar 
0703b  L'IVA a l'administració local                                8 h Videoconferència      Adobe Connect           8, 15 i 22 de febrer i 1 de març de 2022        Inscripció tancada
0704 Tancament comptable anual i rendició de comptes (edició 1) 10 h Presencial Urgell 2 i 9 de febrer de 2022 Inscripció tancada


09 - Promoció
Codi  Nom del curs                                                                Durada   Modalitat       Lloc              Calendari                             
Estat       
0901b

Taller de dades estadístiques aplicades a l’ús de l’Observatori de dades socioeconòmiques(edició 1)

3 h Videoconferència     
Adobe Connect 24 de febrer de 2022 Inscripció tancada                   
0902b Fons europeus i comarques de Lleida on som ara 2,5 h Videoconferència  Adobe Connect  24 de març de 2022 Període d'inscripció
0903b Taller per assessorar empremedors amb agilitat i eficàcia (edició 1)     12 h Videoconferència Adobe Connect  19 i 26 de maig; 2 i 9 de juny de    2022            Període d'inscripció


10 - Jurídic
Codi Nom del curs                                     Durada   Modalitat                          Lloc         Calendari                       Estat              
1001 Contractació pública reservada 3,5 h Presencial     Diputació Lleida  11 de febrer de 2022 Inscripció tancada
1001b  Contractació pública reservada  3,5 h  Videoconferència  Adobe Connect  11 de febrer de 2022 Inscripció tancada
1002b Aspectes destacats de la Llei 92017, de 8 de novembre, de contractes 16 h Videoconferència Adobe Connect 15, 17, 22 i 24 de febrer; 1, 3, 8 i 10 de març de 2022 Inscripció tancada
1003b Transparència i protecció de dades 12 h Videoconferència Adobe Connect 15, 17, 22, 24, 29 i 31 de març de 2022 Període d'inscripció


11 - RRHH
Codi   Nom del curs Durada  Modalitat                                    Lloc                                                 Calendari                Estat            
1101 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 1) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle  Pendent de   determinar Autoinscripció
1102 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 2) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle  Pendent de   determinar Autoinscripció
1103 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 3) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle  Pendent de   determinar  Autoinscripció
1104 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 4) (exclusiu Diputació) 8 h Virtual Aula virtual Moodle              Pendent de   determinar  Autoinscripció
1105 El teletreball a l'administració local de Catalunya (edició 5) (exclusiu Diputació) 8 h  Virtual Aula virtual Moodle  Pendent de   determinar  Autoinscripció
1108  Supervisió del teletreball per a personal de l’Administració local (autoaprenentatge) (edició 1) (virtual)  8 h  Virtual Aula virtual Moodle  Pendent de   determinar  Pendent de   publicació


13 - Educació/Formació
Codi    
Nom del curs                                                             
Durada          Modalitat              Lloc             Calendari   Estat  
1302 Educació holística   20 h Videoconferència  Adobe Connect                18 i 19 de febrer; 4, 5, 18 i 19 de març de 2022  Inscripció tancada       
1303 Ús de les xarxes socials en formació  20 h  Presencial  Lleida 20, 21, 22, 27, 28, 29 i 30 de juny de 2022   Període d'inscripció


14 - Imatge i disseny
Codi   Nom del curs                                                                                                  Durada  Modalitat               Lloc                             Calendari                                                Estat             
1401 Tractament digital de la imatge amb Gimp (en línia) (edició 1) 25 h Virtual Aula virtual Moodle     Del 20 d'abril al 30 de juny de 2022
Període d'inscripció
1402 Disseny per a no dissenyadors amb Canva (en línia) (edició 1) 20 h Virtual Aula virtual Moodle Del 21 d'abril al 30 de juny  2022 Període d'inscripció
             


21 - Atenció a les persones
Codi   Nom del Curs                                                  
Durada      
Modalitat  Lloc                Calendari   Estat
2101 Supervisió de l'organització dels Serveis Socials   14 h Presencial  Cervera 20 de gener, 17 de febrer i 17 de març de 2022  Inscripció  tancada            
2105 Supervisió del funcionament dels Equips de Serveis Socials des del model                sistèmic i la teoria del vincle  25 h  Presencial 
 Borges Blanques                                    
24 de febrer, 24 març, 2 de juny, 28 d'octubre i 1 de desembre de  2022                             Inscripció Tancada                         
2106     Aplicació pràctica del model Sistèmic i la teoria  del vincle als serveis socials                                                                                                                                           
25 h                 
     Presencial               Mollerussa                             
11 i 31 de març, 29 d'abril, 26 de maig, 30 de juny, 23 de setembre, 27 d'octubre i 11 de novembre de 2022.                                                     
 Període   d'inscripció 
2107  Anàlisi del Genosociograma des de la sistèmica de l'Inconscient Familiar(AGSIF).
Nivell 3 
                  
20 h                   Presencial           Tàrrega                10 de març, 13 d'abril, 12 de maig i 1 de juny de 2022.                                                                    Període d'inscripció 


30 - Desenvolupament de persones
Codi  Nom del Curs                Durada       Modalitat                Lloc                                                          Calendari         Estat    
3003b Eines per acompanyar els processos de canvi (edició 1)  15 h Videoconferència Adobe Connect 17, 22 i 29 de març, 4 i 8 d'abril de 2022, de 9 a 12 h Període d'inscripció
3004b  Resiliència, com sortir enfortits de les crisis i els canvis (edició 1)  9 h  Videoconferència  Adobe Connect 25 d'abril, 2 i 9  de maig de 2022 Període d'inscripció
3005   Educació de la veu: viu la teva veu  30 h  Presencial  Lleida 25 de març; 1, 8, 22 i 29 d'abril; 6, 13, 20 i 27 de maig i 3 de juny de 2022 Període d'inscripció


Darrera modificació: dijous, 3 març 2022, 09:17