Atenció a la ciutadania

0000.03.001 - Atenció a la ciutadania (videogravacions)

0000.03.001 - Atenció a la ciutadania (videogravacions)

Saber analitzar les situacions quotidianes i excepcionals d'atenció a la ciutadania des de l'òptica d’una actitud professional d’atenció eficient i eficaç.

Conèixer les característiques de l’atenció a la ciutadania dins del model de qualitat i servei. 

Tenir capacitat de canvi actitudinal per tendir a una millora constant de l’atenció a la ciutadania