Atenció a la ciutadania

0000.03.002 - Participació ciutadana (videogravacions)

0000.03.002 - Participació ciutadana (videogravacions)

  • 2022.03.001b - Informació i sensibilització sobre els processos de participació ciutadana. 12 de maig de 2022
  • 2022.0302b - Desenvolupament de processos de participació ciutadana. Calendari: 23, 25 i 30 de maig, 1, 8, 13, 15, 20 i 22 de juny de 2022


0000.03.001 - Atenció a la ciutadania (videogravacions)

0000.03.001 - Atenció a la ciutadania (videogravacions)

Saber analitzar les situacions quotidianes i excepcionals d'atenció a la ciutadania des de l'òptica d’una actitud professional d’atenció eficient i eficaç.

Conèixer les característiques de l’atenció a la ciutadania dins del model de qualitat i servei. 

Tenir capacitat de canvi actitudinal per tendir a una millora constant de l’atenció a la ciutadania