Esquema per temes

 • OBJECTIUS

  • Conèixer el marc normatiu vigent sobre la gestió, la manipulació i el tractament d’aigües de consum. 
  • Assolir coneixements sobre els riscs de l’aigua de consumAdquirir coneixements bàsics de APCC aplicat al control d’aigües de consum. 
  • Adquirir coneixements dels tractaments de potabilització de l’aigua.Saber fer cloració d’aigües. 
  • Saber realitzar el manteniment d’instal•lacions d’aigües. 
  • Saber realitzar el mostreig d’aigües i el seu transport al laboratori. 
  • Adquirir coneixements bàsics de les anàlisis al laboratori. 
  • Adquirir coneixements sobre la legionel•losi. 
  • Conèixer l'aplicació pràctica de tècniques de mostreig d’aigües


  DURADA

  6 h


  VIDEOGRAVACIONS


  DOCUMENTACIÓ