Prevenció de riscos laborals i salut

0000.04.001 - Seguretat vial en l'àmbit laboral. Conducció conscient (videogravació)

0000.04.001 - Seguretat vial en l'àmbit laboral. Conducció conscient (videogravació)

Prendre consciència sobre els accidents de trànsit i sobre les conductes segures en els desplaçaments laborals. - Prendre consciència sobre els automatismes que tenim adquirits i les distraccions que es produeixen mentre conduim. - Prendre consciència de les precaucions que cal tenir en compte durant la conducció en condicions meteorològiques adverses. - Prendre consciència de les conseqüències de la conducció amb excés de velocitat.

0000.04.002 - Conscienciació en prevenció de la legionel·la i legionel·losi (videogravacions)

0000.04.002 - Conscienciació en prevenció de la legionel·la i legionel·losi (videogravacions)

Conèixer els riscos del bacteri de la legionel·la. 

Conèixer quines són les mesures preventives bàsiques que cal aplicar en les instal·lacions dels edificis públics per tal d’evitar l’aparició de brots de legionel·la. 

Conèixer quines són les mesures correctores per combatre l’aparació de brots de legionel·la en les instal·lacions públiques

0000.04.003 - Fes salut a la feina: alimentació, psicosociologia, exercici físic i ergonomia (videogravacions)

0000.04.003 - Fes salut a la feina: alimentació, psicosociologia, exercici físic i ergonomia (videogravacions)

Adoptar una alimentació saludable compatible amb el teu treball 

Prendre consciència i aprofitar la teva pausa en el treball per desconnectar o practicar exercici físic 

Introduir hàbits d'alimentació saludable i exercici físic en el teu dia a dia de treball 

Posar en pràctica exercicis d'estirament que puguis practicar de forma senzilla en el teu lloc de treball i que t'ajudin a alleujar i prevenir el dolor d'esquena 

Prendre consciència de l'ara i definir el canvi que vulguis fer.

0000.04.004 - Manipulador d’aliments en matèria de gestió de l’aigua (videogravacions)

0000.04.004 - Manipulador d’aliments en matèria de gestió de l’aigua (videogravacions)

Conèixer el marc normatiu vigent sobre la gestió, la manipulació i el tractament d’aigües de consum. 

Assolir coneixements sobre els riscs de l’aigua de consumAdquirir coneixements bàsics de APCC aplicat al control d’aigües de consum. 

Adquirir coneixements dels tractaments de potabilització de l’aigua.Saber fer cloració d’aigües. 

Saber realitzar el manteniment d’instal•lacions d’aigües. 

Saber realitzar el mostreig d’aigües i el seu transport al laboratori. 

Adquirir coneixements bàsics de les anàlisis al laboratori. 

Adquirir coneixements sobre la legionel•losi. 

Conèixer l'aplicació pràctica de tècniques de mostreig d’aigües

0000.04.005 - Mantenidors de piscines municipals o públiques (videogravacions)

0000.04.005 - Mantenidors de piscines municipals o públiques (videogravacions)

Adquirir els coneixements i les habilítats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d'higiene l manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris tenint en compte els Decrets 95/2000 i 742/2013.


0000.04.006 - 30' per a començar bé el dia
ELOY SARRAT GRASA

0000.04.006 - 30' per a començar bé el dia

• Aprendràs i posaràs en pràctica exercicis d'estirament i mobilitzacions que t'ajudaran a alleugerir i prevenir els dolors musculoesquelètics.

• Adquiriràs estratègies per a posar en pràctica els exercicis d'estirament i mobilitzacions abans, durant i després de la jornada de treball.

• Coneixeràs els beneficis de l'ergonomia al teu lloc de treball.

0000.04.010 - Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la

0000.04.010 - Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la

- Disposar dels coneixements suficients per realitzar una prevenció efectiva dels riscs de salut derivats de la legionel·losis.

- Disposar de les habilitats necessàries per efectuar operacions de manteniment higiènic-sanitari i de prevenció de risc de transmissió de la legionel·losis en les instal·lacions regulades pel  Reial Decret 865/2003 i el Decret 352/2004  de 27 de juliol.