Esquema per temes

 • OBJECTIUS

  • Adquirir els coneixements i les habilítats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d'higiene l manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris tenint en compte els Decrets 95/2000 i 742/2013.


  DURADA

  10 h

  VIDEOGRAVACIONS


  DOCUMENTACIÓ