Esquema per temes

 • General

 • Mòdul 1: Introducció a les bases de dades

  Introducció a les bases de dades i al programa de gestió de bases de dades M.Access, explicant els conceptes essencials de les bases de dades relacionals, descrivint la manera d’iniciar la seva execució i el seu entorn bàsic
  - Per a que serveix Access
  - Iniciar Access
  - Parts principals del programa
  - Altres elements de l’entorn
  - Sortir d’Access

 • Mòdul 2: Objectes d’una base de dades

  Breu presentació dels diferents objectes dels què disposa M.Access per a la gestió d’una base de dades.
  - Taules
  - Consultes
  - Formularis
  - Informes
  - Macros

 • Mòdul 3: Disseny de la base de dades. Taules

  Definició de l’estructura de la base de dades mitjançant el model d’entitats i relacions i explicació de com crear i definir les taules.
  - Les taules
  - Els camps
  - Tipus de dades i propietats bàsiques (mida, etc.)
  - Camps clau

 • Mòdul 4: Edició bàsica de dades

  Ús de la vista “Hoja de datos” d’una taula d’Access com eina bàsica per crear, modificar o eliminar dades d’una taula. També s’explica com localitzar registres establint una sèrie de criteris de selecció senzills.
  - Vista Full de dades
  - Afegir registres
  - Modificar i eliminar registres
  - Ordenar camps
  - Cerca de registres
  - Filtres

 • Mòdul 5: Les relacions

  - Model entitat-relació
  - Relacions
  - Integritat diferencial

 • Mòdul 8: Consultes bàsiques

  Descripció i creació de consultes (manualment o mitjançant l’assistent), veient també com ordenar les dades obtingudes i les propietats de les consultes.
  - Introducció
  - Crear consultes de selecció
  - Assistent de consultes
  - Ordenació i criteris
  - Propietats d’una consulta

 • Mòdul 10: Formularis

  Introducció al paper dels formularis en una base de dades Access. Creació mitjançant assistents. Presentació dels diferents modes de veure un formulari, les propietats principals d’un formulari, ús a nivell d’usuari, etc.
  - Assistents per a formularis
  - Modes de vista
  - Edició de dades
  - Propietats del formulari

 • Mòdul 11: Disseny de formularis

  Descriu els diferents tipus de controls que es poden utilitzar en un formulari d’Access i les seves propietats principals.
  - Afegir controls
  - Propietats
  - Editar controls

 • Mòdul 14: Informes

  Presenta el paper dels informes d’una base de dades Access i proporciona els coneixements bàsics per a crear-los i poder editar-los. Descriu cadascuna de les seccions d’aquest tipus d’objecte.
  - Introducció
  - Assistents per a informes (sobre taules o sobre consultes)
  - Modes de vista
  - Disseny d’informes
  - Seccions d’un informe

 • Mòdul 14: Informes

  Presenta el paper dels informes d’una base de dades Access i proporciona els coneixements bàsics per a crear-los i poder editar-los. Descriu cadascuna de les seccions d’aquest tipus d’objecte.
  - Introducció
  - Assistents per a informes (sobre taules o sobre consultes)
  - Modes de vista
  - Disseny d’informes
  - Seccions d’un informe

 • Mòdul 15: Treball amb informes

  Introducció als aspectes avançats en la confecció d’informes d’Access: ordenar i agrupar, propietats de grup, subinformes i imprimir etiquetes de correspondència.
  - Ordenar i agrupar
  - Propietats del grup
  - Subinformes
  - Imprimir etiquetes

 • Mòdul 16: Macros

  Descripció de la creació i utilització de les macros, així de com associar-les als esdeveniments dels controls.
  - Introducció
  - Crear una macro
  - Executar una macro
  - Accions condicionades
  - Associar una macro a un esdeveniment
  - Macros de taules
  - Creació de botons d’acció als formularis
  - Automatització d’opcions