Recursos didàctics. Noves tecnologies

Adquirir els coneixements i les habilitats suficients per superar el nivell bàsic del certificat ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) de la Generalitat de Catalunya.

L´objectiu general del curs és saber crear una base de dades i ser completament autònom a l´hora d'utilitzar-la.

L´objectiu general del curs és saber crear una base de dades i ser completament autònom a l´hora d'utilitzar-la.

- Conèixer l’entorn de treball del gestor aprenent a utilitzar totes les seves eines bàsiques.
- Aprendre a gestionar la informació personal i professional que s’utilitza en el treball diari en una oficina: programació de cites, esdeveniments i reunions, contactes, correu electrònic, tasques, notes, etc.

- Saber utilitzar el conceptes bàsics i avançats del procés de cerca d’informació.

- Utilitzar filtres amb els conceptes de cerca.

- Conèixer diferents serveis de cerca especialitzats.

- Utilitzar mecanismes per rebre informació específica i criteris de selecció i classificació de la informació.

- Organitzar la informació que anem trobant.

- Conèixer aspectes bàsics de gestió multimèdia

- Disposar de nocions sobre algunes eines de videoconferència i correu electrònic.


- Saber estructurar una presentació de manera efectiva.
- Saber crear un document de presentació eficient i adaptat al públic objectiu. 
- Saber introduir dades per a representar-les de forma gràfica. 
- Saber aplicar efectes de transició a les diapositives i als elements que la formen.

- Saber convocar reunions en Teams 

- Saber compartir documentació online amb Onedrive amb eficàcia i seguretat